Kurczenie się rynku pracy

Przedstawiamy zaktualizowane dane dotyczące liczby pracowników z niepełnosprawnością oraz ich pracodawców zarejestrowanych w systemie SODiR PFRON, z podziałem na ZPCh i otwarty rynek, według stanu na dzień 06.06.2011 r.

Zostały one opublikowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i dotyczą okresu do 31 kwietnia 2011 r.

Wynika z nich, że na przestrzeni 4 miesięcy 2011 roku, w stosunku do grudnia 2010 r.:
1. Liczba pracowników z niepełnosprawnością ogółem, o dofinansowanie płac których wystąpiono do PFRON, zmalała o 13 proc., tj. o 34.831 osób (z 267.036 do 232.205), w tym:
– w ZPCh o 14,3 proc., tj. o 28.351 osób (z 198.283 do 169.932),
– na otwartym rynku pracy o 9,1 proc, tj. o 6.218 osób (z 68.474 do 62.256).
2. Liczba pracodawców osób niepełnosprawnych ogółem, pobierających dofinansowanie z SODiR, zmniejszyła się o 7,1 proc., tj. o 1138 (z 16.002 do 14.864), w tym:
– wśród ZPCh o 8,8 proc., tj. 176 (z 2003 do 1827),
– na otwartym rynku pracy o 6,8 proc., tj. o 955 (z 13.991 do 13.036).
3. Liczba osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą, które wystąpiły do PFRON o refundację składki na ubezpieczenie społeczne, zmalała o 22,8 proc., tj. o 6359 firm (z 27.888 do 21.592).

Dane te w niepodważalny sposób świadczą o kurczeniu się rynku pracy osób niepełnosprawnych, o malejącym zainteresowaniu ich zatrudnieniem oraz o rosnącym poziomie rezygnacji przez nie z prowadzenia działalności gospodarczej, której apogeum dopiero będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca br.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również