Nowe, pierwsze takie w powiecie, miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki podpisanej 9 września umowie możliwe będzie stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Tylko na samym początku w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który ma powstać w Łukowicy (pow. limanowski), zatrudnienie ma znaleźć 35 osób.

Umowę na kwotę przeszło pół miliona złotych podpisali: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „ Promyk” Urszula Potoniec-Mędoń oraz wiceprezes Barbara Więcławek. W wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka  radni województwa Marta Mordarska, Stanisław Pasoń, senator Jan Hamerski, posłanka Anna Paluch, poseł Patryk Wicher, starosta limanowski Mieczysław Uryga, wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.

Województwo nie tylko przekaże fundusze na utworzenie zakładu, ale będzie wspierać jego działalność. Przyznane wsparcie pochodzi ze środków PFRON, które znajdują się w dyspozycji województwa małopolskiego.

Utworzenie pierwszego ZAZ w powiecie limanowskim jest możliwe dzięki zaangażowaniu władz gminy Łukowica, które udostępniły organizatorowi zakładu, Stowarzyszeniu „Promyk” należący do gminy budynek.

Osoby z niepełnosprawnościami znajdą tam nie tylko zatrudnienie, ale zostaną również objęte dostosowanym do ich potrzeb programem rehabilitacji zawodowej i społecznej. Tak wielowątkowe działania, pozwolą nie tylko na naukę zawodu i pracę, ale również na zatrudnienia na wolnym rynku, dając szansę na samodzielne, aktywne życie zawodowe i społeczne.

Na początku swojej działalności zakład ma świadczyć usługi z zakresu m.in. prac biurowych, usługi sprzątania, usługi poligraficzne. Zatrudnienie mają tam znaleźć osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i w stopniu umiarkowanym, u których orzeczono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

– Zakład aktywności zawodowej w Łukowicy będzie trzynastym tego typu w naszym województwie. Jet to  pierwsze takie miejsce w powiecie limanowskim! To potwierdza politykę zrównoważonego terytorialnie rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy na każdej płaszczyźnie. Podpisana dziś umowa umożliwi powstanie miejsca, w którym pracę znajdzie, na początek, 35 osób z niepełnosprawnościami – powiedział marszałek województwa Witold Kozłowski

Zarząd województwa małopolskiego, od  lat aktywnie wspiera rodziny i osoby z niepełnosprawnościami. Do tej pory w ZAZ utworzonych na terenie Małopolski zatrudnienie znalazło ok. pół tysiąca osób.

Info i fot.: malopolska.pl

Data publikacji: 12.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również