Organizacje pracodawców przedstawiły projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Cztery największe ogólnopolskie organizacje pracodawców osób z niepełnosprawnością 7 lipca br. złożyły do ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, stanowisko zawierające projekt zmian w ustawie o rehabilitacji.

Dotyczy on trzech kwestii:
– skrócenia okresu zamrożenia płacy minimalnej, będącej podstawą kwot dofinansowań z SODiR, z 3 do 2 lat i przywrócenia jej waloryzacji na poziomie z grudnia roku poprzedniego,
– zmian w art. 22, które łagodziłyby wymogi w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami specjalnymi, umożliwiając szersze udzielanie kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON,
– rozciągnięcia w czasie zmniejszania poziomu dofinansowań do wynagrodzeń osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz podwyższenia dofinansowania docelowego w stosunku do osób z umiarkowanym stopniem do 130 proc. najniższej płacy.
Zmiany te są – zdaniem projektodawców – zbieżne z intencjami ostatniej nowelizacji, mogą natomiast, chociaż w minimalnym stopniu, zapobiec całkowitej degradacji systemu wspierania osób niepełnosprawnych.

Stanowisko organizacji (pobierz)

(rhr)

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również