PFRON dofinansuje telepracę niepełnosprawnym

Organizacje pozarządowe otrzymają premie za znalezienie stałej pracy niepełnosprawnym. Zatrudnieni w formie telepracy będą starać się o dopłatę do zakupu m.in. sprzętu komputerowego i faksu.

Organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie do prowadzenia szkoleń oraz pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, które mają ich przygotować do zatrudnienia w formie telepracy. Niepełnosprawni telepracownicy będą mogli liczyć na dopłaty do zakupu sprzętu elektronicznego niezbędnego przy wykonywaniu pracy na odległość. Pomoc taka będzie wypłacana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Telepraca.

– Realizacja nowego programu rozpocznie się w styczniu 2009 r. – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy PFRON.

O pieniądze z funduszu będą mogły ubiegać się nie tylko osoby niepełnosprawne, które podejmą zatrudnienie w formie telepracy, ale także organizacje pozarządowe, które będą przygotowywać ich do pracy na odległość. PFRON sfinansuje koszty organizowanych przez takie podmioty szkoleń zawodowych dla niepełnosprawnych oraz szkoleń pracodawców dotyczących praktycznego zastosowania telepracy. Organizacje będą mogły też uzyskać dofinansowanie do prowadzenia pośrednictwa pracy oraz poradnictwa psychologicznego. Aby otrzymać pieniądze, będą musiały przedstawić projekt prowadzenia szkoleń lub pośrednictwa pracy i wziąć udział w organizowanym przez fundusz konkursie ofert.

Z kolei sami niepełnosprawni, którzy rozpoczną zatrudnienie w formie telepracy, otrzymają z PFRON dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do świadczenia pracy w formie telepracy (np. zestawu komputerowego, drukarki, skanera, mikrofonu i słuchawek, systemu operacyjnego) oraz sprzętu biurowego, w tym faksu i aparatu telefonicznego. Będą mogli także starać się o dofinansowanie do kosztów oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego.

Od października organizacje lub firmy, które świadczą pomoc osobom niepełnosprawnym, będą mogły ubiegać się także o środki m.in. na pomoc psychologiczną, szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo i doradztwo zawodowe niepełnosprawnych biernych zawodowo, bezrobotnych lub poszukujących pracy. Pieniądze takie będą przyznawane w ramach programu Praca. PFRON planuje wprowadzić system motywacyjny dla podmiotów, które będą świadczyć taką pomoc. Oprócz sfinansowania kosztów niezbędnych do realizacji projektu pomocy otrzymają premię za każdą wprowadzoną i utrzymaną przez sześć miesięcy na otwartym rynku pracy dotychczas bierną zawodowo osobę niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota premii ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

– To bardzo dobry pomysł pod warunkiem, że pomoc osobom niepełnosprawnym będą świadczyć profesjonalne organizacje, w tym przede wszystkim te, w których działają sami niepełnosprawni, a nie przypadkowo tworzone firmy – mówi Elżbieta Głogowska, prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Podkreśla, że dzięki takiemu rozwiązaniu pośrednictwo pracy osób niepełnosprawnych przestanie być domeną urzędów pracy, które często źle wywiązują się z tego obowiązku.

Łukasz Guza

Źródło GP z dnia: 30.07.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również