Powołanie przedstawicieli rządu w skład Rady Dialogu Społecznego

W Pałacu Prezydenckim 30 stycznia odbyła się uroczystość powołania przedstawicieli rządu w skład Rady Dialogu Społecznego. Powołanie otrzymała m.in. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która została wyznaczona na przewodniczącą, oraz wiceminister Sebastian Gajewski.

30 stycznia br. prezydent Andrzej Duda powołał przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego. Rada jest najważniejszym forum dialogu i współpracy między stroną pracowników, pracodawców i rządu. Członkami statutowymi RDS są przedstawiciele rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Przedstawiciele Rady Ministrów w Radzie Dialogu Społecznego
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w skład Rady Dialogu Społecznego powołani zostali: ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyznaczona na przewodniczącą w nowej kadencji przewodnictwa strony rządowej w RDS, minister finansów Andrzej Domański, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister nauki Dariusz Wieczorek, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, ministra zdrowia Izabela Leszczyna, ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, ministra do spraw równości, Katarzyna Kotula, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister aktywów państwowych Borys Budka, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kierwiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski.

Organizacje związkowe reprezentatywne w RDS:
• NSZZ „Solidarność”,
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
• Forum Związków Zawodowych.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:
• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
• Konfederacja „Lewiatan”,
• Związek Rzemiosła Polskiego,
• Związek Pracodawców Business Centre Club,
• Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Cele Rady Dialogu Społecznego
Do celów Rady Dialogu Społecznego należy m.in. zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma wspierać dialog społeczny na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego, ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Powołana na mocy ustawy w połowie 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Dialog społeczny w instytucjach regionalnych
Regionalnymi instytucjami dialogu społecznego są Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Zadaniem marszałka województwa jest tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS w regionie. Rangę dialogu społecznego podkreśla Konstytucja RP. W jej Preambule istnieje odniesienie do dialogu społecznego jako podstawowej zasady, którą rządzi się państwo.

Info: MRPiPS, fot. Jakub Szymczuk / KPRP

Data publikacji: 30.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również