Protest pracowników ZPCh we Wrocławiu

Protest pracowników ZPCh we Wrocławiu

25 listopada 2013 roku ok. 300-osobowa grupa protestujących osób niepełnosprawnych,  pracowników zakładów pracy chronionej, przeszła ulicami Wrocławia pod siedzibę biur poselskich i senatorskich Platformy Obywatelskiej i wręczyła dolnośląskim posłom i senatorom petycję i protest dotyczący zmian wprowadzanych w systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustawą okołobudżetową.

Po zakończeniu zgromadzenia wystosowano również pisma do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i premiera RP zawierające petycję i protest, które znajdują się poniżej.

Wrocław, 25 listopada 2013 roku

Pan Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

Środowisko osób niepełnosprawnych jest zbulwersowane proponowanymi przez rząd Donalda Tuska ustawowymi zmianami, które doprowadzą do ograniczenia dofinansowania dla zakładów pracy chronionej. Te zamierzenia, niebezpieczne ze społecznego punktu widzenia, zagrażają naszemu bezpieczeństwu socjalnemu. Dlatego też dzisiaj, tj. 25 listopada 2013 r. my, niepełnosprawni przedstawiciele zakładów pracy chronionej i działających w nich związków zawodowych,  zgromadziliśmy się przed biurami posłów i senatorów Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu i protestowaliśmy przeciwko planowanym ustawowym zmianom. Posłom partii rządzącej wręczyliśmy nasze żądania i petycję.

Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana, jako najwyższego autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jesteśmy przekonani, że zrozumie Pan problemy nas, ludzi pokrzywdzonych przez los. Prosimy Pana o podjęcie działań, które zaowocują rezygnacją rządu Platformy Obywatelskiej z planów prowadzących do zwolnień i pozbawienia niepełnosprawnych osób środków do życia. Gdyby jednak doszło do uchwalenia planowanej ustawy „okołobudżetowej”, prosimy Pana Prezydenta o jej zawetowanie.

W złożonym na ręce dolnośląskich parlamentarzystów dokumencie protestujemy przeciwko:

1) likwidacji chronionych miejsc pracy dla  osób niepełnosprawnych poprzez drastyczne zmniejszenie dofinansowań dla firm ich zatrudniających;

2) przeznaczaniu środków wpłacanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców na cele nie związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;

3) niesprawiedliwemu traktowaniu zakładów pracy chronionej w stosunku do przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy  (nierówne obowiązki, równe dofinansowania);

4) niekonstytucyjnej likwidacji podstaw ekonomicznych ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (poprzez ustawę okołobudżetową);

5)  protestujemy przeciwko bezczynności Biura Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych w zakresie notyfikacji polskiego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szerzej nasz punkt widzenia i żądania zawarliśmy w następującej petycji:

PETYCJA

My, osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej na Dolnym Śląsku,protestujemy przeciwko prowadzonej w imieniu Państwa przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, senatora Platformy Obywatelskiej Jarosława Dudę, polityce w zakresie zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 1997 Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami).

Wprowadzone ustawą „okołobudżetową” zmiany w radykalny sposób ograniczają dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, są niekonstytucyjne i nie mają nic wspólnego z systemowymi i przemyślanymi zmianami w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  Mają tylko fiskalny charakter.

Niepełnosprawni pracownicy dolnośląskich zakładów pracy chronionej PROTESTUJĄ  przeciw planowanym, ustawowym zmianom wprowadzanym wspomnianą ustawą „okołobudżetową” i ŻĄDAJĄ  jasnego i stabilnego systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych i jego przestrzegania przez Państwo.

DOMAGAMY się aby:

– Środki pozyskiwane od pracodawców, którym nie opłaca się zatrudniać osób niepełnosprawnych, były przeznaczone tylko na rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zgodnie z założeniami Ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

– Zakłady Pracy Chronionej zatrudniające osoby niepełnosprawne i mające określone ustawą obowiązki (co wiąże się z kosztami) otrzymywały wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, niż otrzymują pracodawcy na otwartym rynku pracy.

– Zmiany wprowadzone w systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych uwzględniały między innymi stabilność zatrudnienia i przestrzeganie godziwych warunków pracy oraz były konsultowane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i związkami zawodowymi działającymi w tym środowisku.

– Przedstawić założenia do kompleksowej ustawy o rehabilitacji zawodowej uwzględniającej polskie realia.

– Wykreślić Art.3 z trybu prac nad ustawą okołobudżetową i przenieść debatę nad systemem wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jesteśmy przekonani, że zmiany wprowadzone ustawą „okołobudżetową” spowodują likwidację wielu zakładów pracy chronionej i utratę miejsc pracy przez kilkadziesiąt tysięcy osób niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacja kosztuje, ale pozbawienie ich pracy i odesłanie na bezrobocie będzie bardziej kosztowne, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także społecznym i politycznym.

Pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy chronionej na Dolnym Śląsku: we Wrocławiu, Legnicy, Oławie, Jaworze, Twardogórze, Miliczu, Bolesławcu, Lubaniu Śląskim, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze,  Ząbkowicach Śląskich, Głogowie, Świdnicy, Bierutowie,  Środzie Śląskiej i Kłodzku.

W imieniu protestujących

Organizator Zgromadzenia                                                                   

Mirosław Łyżwa                                                                                     

NSZZ Pracowników Spółdzielni                                                                                                              

Usługowej  „Piast” w  Legnicy                                                                      

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Leszek Dykas

Spółdzielnia Inwalidów „SIPRO”

we Wrocławiu

 

Zachowano pisownię oryginału

Data publikacji: 25.11.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również