Stan spółdzielczości inwalidów w świetle badań ankietowych

Wstęp
Artykuł 181a prawa spółdzielczego w § 1 stwierdza: Przedmiotem działalności spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie. Specyfika ta, jest jeszcze wyraźniej podkreślona w statutach spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych. Ten prawny nakaz sprawia, że spółdzielnia inwalidów lub niewidomych jest organizacją, która jednocześnie prowadzi społeczną i zawodową rehabilitację pracujących tu niepełnosprawnych osób oraz działalność gospodarczą służącą finansowaniu jej obu funkcji. Ważna jest więc wiedza jak wypełniają te funkcje spółdzielnie inwalidów i jakimi dysponują na ten cel środkami. W obecnych warunkach, gdy nie ma obowiązku sporządzania sprawozdawczości dla rewizyjnych związków spółdzielczych, tej wiedzy (w zawężonym zakresie), mogą dostarczyć jedynie badania ankietowe.

Pobierz...

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również