Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start

Fundacja „Normalna Przyszłość" zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w II edycji szkoleń w ramach projektu: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start" - wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Idea projektu: Celem projektu jest wejście na rynek pracy 10 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi. Środkiem realizacji celu będzie przeszkolenie beneficjentów w zakresie obsługi komputera oraz w zawodzie: pracownik obsługi klienta. Absolwenci szkoleń podejmą pracę na lokalnym rynku w formie zatrudnienia wspomaganego. W początkowym okresie zatrudnienia będą wspierani przez trenerów pracy.

Oferujemy bezpłatne szkolenia:

– podstawy obsługi komputera – 120 godzin szkoleń
– obsługa klienta – 90 godzin szkoleń
– aktywizację zawodową w formie zatrudnienia wspomaganego
– wsparcie psychologa i doradcy zawodowego podczas trwania projektu.

Szkolenia odbędą się w Łodzi w terminie:
– podstawy komputera – 24.09. – 19.10.2012 r.
– obsługa klienta – 29.10. – 20.11.2012 r.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu
– ciepły posiłek i przerwy kawowe
– certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

„WYSOKIE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA DOBRY START”

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:

1. JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU

2. POSIADASZ AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

3. JESTEŚ ZAMELDOWANY/A W ŁODZI LUB W POWIECIE ŁÓDŹ -WSCHÓD

4. MASZ OD 18 DO 64 LAT

5. NIE PRACUJESZ

6. CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ZNALEŹĆ PRACĘ

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres: pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.normalnaprzyszlosc.org w zakładce: Projekty aktualne – Oddział Łódź
Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

NIE ZWLEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

WYSOKIE KWALIFIKACJE TO SZANSA NA DOBRY START!

Fundacja ,,Normalna Przyszłość” – biuro w Łodzi:
ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 909
tel.: 42 235 70 80, 600 644 477
pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również