Stop pułapce rentowej

...to inicjatywa, którą rozpoczęli renciści socjalni na rzecz zmiany obowiązujących limitów zarobków. W tym celu przygotowano nowelizację ustawy o rencie socjalnej i rozpoczęto zbiórkę wymaganych 100 tys. podpisów.

Informacje związane z projektem dostępne są na stronie www.stop-pulapcerentowej.pl.

W tej samej sprawie osoby niepełnosprawne przesłały petycję do prezesa Rady Ministrów.
Problem limitu zarobków do renty socjalnej dotyczy ok. 250 tys. osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności powstałej przed osiągnięciem wieku aktywności zawodowej. Zgodnie z aktualnymi przepisami osoby takie mogą miesięcznie maksymalnie zarobić 961 zł brutto czyli 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Organizatorzy domagają się zwiększenia limitów do 70 i 130 proc. tego wynagrodzenia, a więc na takich samych zasadach jakie dotyczą zatrudnionych emerytów i rencistów. Ponadto sądzą, że zmiana ta wpłynie na poziom zatrudnienia osób pobierających renty socjalne – obecnie jest to zaledwie ok. 2 proc.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również