„Zwyczajnie Aktywni” na rynku pracy

„Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

Sukces zawodowy dla każdego z nas znaczy coś innego, ale wszyscy chcemy mieć szansę go zrealizować.

Dla chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne bycie zwyczajnie aktywnymi w pracy to już sukces. Aby wesprzeć ich w staraniach o realizację zawodowych planów oraz w trosce o poprawę ich codziennego życia pacjentów, powstał konkurs o grant „Zwyczajnie Aktywni”.

W pierwszej swej edycji jest on kierowany do przedstawicieli organizacji pacjentów chorych na: łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jego głównym celem jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, chorych w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej 
i jej ewentualny rozwój. Jest to istotny element normalizacji życia dla większości chorych przewlekle, a będących w wieku produkcyjnym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni realizować swoich planów i marzeń zawodowych – a dzięki odpowiedniemu wsparciu stają przed taką szansą. Zwycięzcy konkursu otrzymają wsparcie finansowe w postaci grantu na realizację przedstawionego projektu.

Organizatorzy zapraszają organizacje pacjentów do składania projektów konkursowych od 10 czerwca do 10 września 2013 roku.

Autoimmunologiczne choroby zapalne często dotykają ludzi młodych, z wielkimi chęciami i świetnymi pomysłami na życie. W samorealizacji blokują ich jednak codzienne dolegliwości związane z chorobą – częste wizyty w toalecie, nieestetyczny wygląd skóry czy długotrwałe bóle stawów. Dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą je przezwyciężyć i być „zwyczajnie aktywni” w pracy. Na takie wsparcie czekają pacjenci z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi z obszarów: gastroenterologicznego, reumatologicznego i dermatologicznego.

Do nich właśnie organizatorzy – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska, która ufundowała granty dla zwycięzców – kierują zaproszenie do udziału w konkursie „Zwyczajnie Aktywni”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu działań dla chorych, dzięki czemu  możliwa będzie ich aktywizacja zawodowa, która wpłynie na poprawę jakości ich życia i pomoże utrzymać dotychczasową aktywność w pracy.

Projekty będzie oceniać Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli instytucji oraz organizacji (partnerów i patronów konkursu) związanych z działaniami na rzecz pacjentów, ale również mającymi wiedzę i przygotowanie – a nierzadko osobiste doświadczenie – w składaniu i ocenie wniosków grantowych.

Projekty można zgłaszać od 10 czerwca do 10 września 2013 roku w Biurze Konkursu „Zwyczajnie Aktywni”, przy ul Paryskiej 23a, oraz drogą e-mailową: konkurs@zwyczajnieaktywni.pl. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i umowa grantowa są dostępne na stronie: www.zwyczajnieaktywni.pl.

Informacji udziela: Biuro Konkursu „Zwyczajnie Aktywni” ul. Paryska 23a, 03-945 Warszawa, tel: 22 616 41 44 wew. 35

konkurs@zwyczajnieaktywni.pl
www.zwyczajnieaktywni.pl

Oprac.: R.S.                                   

Data publikacji: 10.06.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również