Nowe rozporządzenie MPiPS dotyczące art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji

30 czerwca minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Realizuje ono delegację zawartą w art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji określając m.in. tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrtou ze środków PFRON kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatawiających tym pracownikom wykonywanie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na ich użytek oraz zatrudenia pracownika pomagającego pracownikowi z niepełnosprawnością w pracy.

Wejdzie ono w życie z dniem ogłoszenia, a obowiązywać będzie do 30.06.2014 r.

Data publikacji: 1.07.2009 r.

pobierz

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również