Rodzinne domy opieki nad niepełnosprawnymi już wkrótce

4 lutego br. Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Głosowanie było nadzwyczaj jednomyślne - 428 posłów było za, jeden przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu - i wprowadziło możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością oraz instrumenty, które mają silniej zmobilizować bezrobotnych do podjęcia pracy.

Nowe przepisy określają także minimalną liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej. Jeden pracownik socjalny ma przypadać na 2 tys. mieszkańców nie może być jednak mniej niż trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rodzina opiekująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mogła utworzyć ośrodek pomocy społecznej dla pewnej liczby osób z niepełnosprawnością i otrzymywać na ten cel środki z samorządu. Jest to korzystne nie tylko dla podopiecznych, czy członków rodziny, ale przewiduje się, że działanie takie przyniesie oszczędności samorządom.

Projekt wprowadza ponadto istotny bodziec mobilizujący osoby bezrobotne do podnoszenia kwalifikacji, czy podjęcia pracy. Do tej pory osoby korzystające z pomocy społecznej w chwili otrzymania propozycji zatrudnienia traciły wszelkie uprawnienia. Wysokość świadczeń jest zbliżona do najniższego wynagrodzenia, a często do otrzymania pierwszej pensji pozostają bez źródeł utrzymania. Dlatego w projekcie zaproponowano aby zasiłek okresowy można było pobierać przez trzy miesiące od podjęcia pracy.

Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej w imieniu rządu poparł projekt, szczególnie możliwość tworzenia rodzinnych domów opieki nad niepełnosprawnymi.

3 marca br. Senat poparł nowelizację ustaw o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – za głosowało 87 senatorów, czyli wszyscy głosujący. Wniesione przez Senat niewielkie poprawki zyskały aprobatę Sejmu. Teraz dokument ten czeka tylko na podpis prezydenta RP.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również