Turnusy jednak bez podatku VAT!

Jak już informowaliśmy na początku tego roku, ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został uchylony załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawierający wykaz usług zwolnionych od tej daniny. W wyniku tych zmian od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem od tego podatku objęte są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej. Powyższe regulacje nie dotyczą innych podmiotów niż zakłady opieki zdrowotnej, w związku z tym od początku 2011 roku turnusy rehabilitacyjne objęte zostały 23 proc. stawką podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo Sławomira Piechoty, przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu z dn. 4 stycznia 2011 r. dotyczące powyższego zagadnienia, Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów poinformował m.in., że przewidywane jest wprowadzenie zmian w stosownym rozporządzeniu w celu zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych przez wszystkie podmioty wpisane do prowadzonych przez wojewodów rejestrów organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Jednocześnie przedstawiciele ministerstwa podkreślają, że podczas prac nad projektem ustawy i w trakcie konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych nie zgłaszano uwag dotyczących opodatkowania turnusów. Zaczęły one trafiać dopiero po 1 stycznia 2011 r.

10 lutego 2011 roku rzecznik prasowy administracji podatkowej Wiesława Dróżdż wyjaśniła, że obłożenie podatkiem VAT turnusów rehabilitacyjnych nigdy nie było intencją resortu finansów, a projekt korekty rozporządzenia przywracającego zwolnienie wszystkim podmiotom świadczącym tę usługę wkrótce się ukaże.

I rzeczywiście tego samego dnia na stronie Ministerstwa Finansów w BIP umieszczono projekt rozporządzenia, w myśl którego wprowadza się zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych usług turnusów rehabilitacyjnych, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczonych na zasadach określonych w tym akcie prawnym oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez podmioty nie będące zakładami opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Jednak podatnicy będą mogli zastosować powyższe zwolnienie od 1 stycznia 2011 r., będą więc mogli odzyskać naliczony podatek w drodze korekty deklaracji.

R.S.

Pobierz projekt

Uzasadnienie

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również