W Sejmie projekt by niesłyszący mogli zdobyć prawo jazdy na ciężarówkę

W Sejmie projekt by niesłyszący mogli zdobyć prawo jazdy na ciężarówkę

Umożliwienie osobom niesłyszącym uzyskania prawa jazdy na ciężarówkę i opłacenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego tłumacza języka migowego podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy, zakłada projekt noweli, nad którą będą pracować posłowie.

22 marca posłowie komisji ds. petycji rozpatrywali wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami. Komisja zdecydowała o podjęciu takiej inicjatywy.
Stały doradca komisji i autor projektu Krzysztof Pater powiedział, że projekt trafi obecnie do biura legislacyjnego Sejmu. Główny specjalista w departamencie transportu drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Piętka poinformował, że resort popiera te rozwiązania.

Pater poinformował, że projekt nowelizacji składa się z dwóch elementów. Pierwszy dotyczy prawa jazdy kategorii C1 – czyli na ciężarówki. – Rozporządzenie ministra zdrowia wydane na podstawie ustawy de facto wyklucza osoby niesłyszące, czy osoby z poważnym ubytkiem słuchu, z możliwości z uzyskania prawa jazdy na ciężarówki – co odbiega od praktyki wielu rozwiniętych krajów świata gdzie takie osoby nie mają żadnego problemu z uzyskaniem tego typu prawa jazdy – powiedział Pater.
– Komisja po omówieniu petycji zdecydowała, że wada słuchu czy ubytek słuchu powinny być przeciwskazaniem wyłącznie do uzyskania prawa jazdy na autobusy, gdzie wymagany jest kontakt z pasażerami – dodał.

Drugi element zaproponowanych zmian dotyczy kosztów obecności tłumacza języka migowego podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy w WORD. – W chwili obecnej osoby niesłyszące mogą przystąpić do egzaminu z udziałem tłumacza języka migowego, ale koszty tego ponoszą one same. Muszą sobie tego tłumacza sfinansować. W związku z tym komisja zdecydowała, że obecność tłumacza języka migowego powinna być zapewniona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – powiedział Pater.
Dodał, że biorąc pod uwagę liczbę kandydatów, koszty takiego rozwiązania nie będą duże. – Powinny się mieścić w kosztach z tytułu opłaty egzaminacyjnej – ocenił.

Piętka przypomniał, że w części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy od prawie roku pytania tłumaczone są bezpośrednio na komputerze na polski język migowy. – Na bieżąco tłumaczone są pytania egzaminacyjne w tym zakresie. Są przygotowywane tak, żeby były krótsze, zrozumiałe w języku, którym się posługują osoby niesłyszące – dodał.

Urzędnik MI zaznaczył, że jego zdaniem z punktu widzenia czystości prawno-legislacyjnej zaproponowane rozwiązania ws. umożliwienia osobom niesłyszącym uzyskania prawa jazdy na ciężarówki powinny znaleźć się w rozporządzeniach, które wydaje minister zdrowia. Delegacja do wydania takich rozporządzeń zapisana jest w ustawie o kierujących pojazdami. Dotyczy ona m.in. otrzymania orzeczenia lekarskiego o spełnianiu wymagań do kierowania pojazdami.
Wskazał też, że minister zdrowia w drodze rozporządzenie ustala szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania a także zakres badań lekarskich. Dodał, że opłacenie tłumaczy języka migowego przez WORD-y nie powinno stanowić dla nich dużego obciążenia finansowego.

Pater wyjaśnił, że petycja dotyczyła podjęcia zmian w ustawia o kierujących pojazdami.

Ustawo o kierujących pojazdami określa m.in. wymagania wobec osób uprawnionych do kierowania pojazdami, zasady uzyskiwania i cofania tych uprawnień, zasady prowadzenia ośrodków doskonalenia techniki jazdy. (PAP)

krm/ wkt/

Data publikacji: 23.03.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również