35 mln zł na walkę z ubóstwem w Podkarpackiem

35 mln zł na walkę z ubóstwem w Podkarpackiem

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie przeznaczył 35 mln zł na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Jak 16 listopada poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać na programy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, które zakładają aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone również na włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane np. w warsztatach terapii zajęciowej. Na wsparcie mogą liczyć także programy integracji zawodowej prowadzone przez m.in. zakłady aktywności zawodowej, kluby oraz centra integracji społecznej.

O dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się m.in. samorządy lokalne, podmioty prowadzące ZAZ czy też podmioty ekonomii społecznej.

Czop przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE w regionie powstały cztery ZAZ: w Woli Żyrakowskiej, Oleszycach, Rzeszowie i Krośnie, pięć Centrów Integracji Społecznej oraz cztery Kluby Integracji Społecznej. – W ramach nowego RPO wciąż będziemy wspierać aktywną integrację społeczną – podkreślił dyrektor rzeszowskiego WUP.

Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 29 grudnia br. w budynku podkarpackiego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Natomiast wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 21 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Ogłoszony 16 listopada konkurs jest kolejnym, w którym pieniądze przeznaczone są na integrację osób zagrożonych ubóstwem. Na początku ubiegłego tygodnia WUP przeznaczył 60 mln zł na ten cel, jednak pieniądze w tym konkursie adresowane są do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Jedną z grup docelowych są również osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, dla których ustalono trzeci profil pomocy.

Oba konkursy są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet tego programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)

huk/ pz/

Data publikacji: 16.11.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również