Komunikacja z Internetem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w latach 2008/2009 realizował projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Od telespotkań do integracji".

Skierowany był do klientów ośrodka – osób niepełnosprawnych ruchowo. Jego celem była m.in. poprawa dostępu do informacji, ograniczenie barier w relacjach społecznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt powstał z pomysłu aby możliwości jakie daje Internet wykorzystać w pracy z niepełnosprawnymi osobami, które mają trudności w integracji, komunikowaniu się i wyjściu poza środowisko zamieszkania. Uczestniczyły one w szkoleniach informatycznych, wybranych szkoleniach zawodowych w formie e-learningu (np. projektowania stron www, grafiki komputerowej, telesprzedaży oraz wolontariatu). Odbyły się też spotkania i konsultacje z doradcami zawodowymi i psychologami. Projekt sfinansował również laptopy z mobilnym Internetem dla uczestników. Za ich pomocą uczą się nowych umiejętności.
ACh

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również