LODOŁAMACZE 2008 – Najlepsi z najlepszych

LODOŁAMACZE 2008 – Najlepsi z najlepszych

Warszawa

W warszawskich Łazienkach Królewskich 27 maja br. wręczono statuetki Lodołamaczy, nagrody przyznawane pracodawcom wrażliwym społecznie. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz Centrum Turystyki Podwodnej Nautica, które uczy niepełnosprawnych nurkowania. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Impreza zgromadziła osobistości zarówno ze świata polityki jak i mediów. Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. Pani Maria Kaczyńska Małżonka Prezydenta RP – Patron Honorowy Konkursu Lodołamacze, Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu, Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Borys – Szopa – Główny Inspektor Pracy, Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marek Niechciał – prezes UOKiK, Marian Leszczyński – prezes PFRON oraz senatorowie, posłowie, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nie oni jednak, a laureaci Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2008 byli bohaterami wieczoru.
– Ideą naszego konkursu jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista – mówił Jan Zając prezes POPON. – Tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy, dostrzegają oni sens i konieczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co nie przeszkadza im jednocześnie w osiąganiu sukcesów – zakończył.

– To bardzo ważne pomagać osobom niepełnosprawnym i otwierać im drzwi do normalnego życia – mówiła podczas gali Pani Maria Kaczyńska Małżonka Prezydenta RP i Patron Honorowy Konkursu Lodołamacze, chwaląc jego ideę.
W tym roku wybór był o wiele trudniejszy niż przed rokiem. Do konkursu przystąpiło 350 firm i instytucji z całej Polski (w zeszłym roku było ich 263). Wśród nich były firmy małe i duże i jak zaznaczał Marek Plura poseł na sejm obecnej kadencji i przewodniczący Kapituły etapu centralnego, „każdy z nominowanych zasługiwał na wyróżnienie”.

Kapituła w składzie: Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, Sławomir Piechota – poseł na Sejm,
Marek Plura – poseł na Sejm, Bożena Borys-Szopa – Główny Inspektor Pracy, Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marian Leszczyński – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prof. dr hab. Adam Budnikowski – Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Prof. Marek Kwiatkowski – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, Mateusz Dzieduszycki – TVP SA, Anna Dymna – aktorka, prezes fundacji „Mimo wszystko”, ks. Stanisław Jurczuk – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Katarzyna Rogowiec – dwukrotna złota medalistka igrzysk paraolimpijskich w Turynie, dokonała następującego wyboru.

Laureaci Konkursu Lodołamacze 2008

Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwo Simet S.A. z Jeleniej Góry

Z uzasadnienia Kapituły: Członkowie Kapituły uznali, że Przedsiębiorstwo Simet S.A jest nowoczesnym producentem osprzętu elektronicznego, bardzo dobrze przygotowanym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firmę wyróżnia duża liczba osób niepełnosprawnych na kierowniczych stanowiskach – 45 osób. Na szczególne uznanie zasługuje również fakt, iż w przedsiębiorstwie Simet ponad 50 pracowników posiada schorzenia specjalne. Firma udowodniła, że zatrudniając 70 proc. osób niepełnosprawnych można być producentem liczącym się na rynku krajowym i europejskim.

Otwarty Rynek Pracy – Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. z Radomia

Z uzasadnienia Kapituły: Kapituła pragnie zwrócić uwagę na wysoki współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi. Osobom z niepełnosprawnością psychiczną szczególnie trudno powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki pracy w Gospodzie Jaskółeczka powrót ten jest znacznie łatwiejszy i trwa krócej. Kapituła doceniła również fakt, iż firma w krótkim czasie osiągnęła sukces ekonomiczny i środowiskowy.

Pracodawca Nieprzedsiębiorca – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi

Z uzasadnienia Kapituły: Za przełamywanie barier i oporów społecznych wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po kryzysie psychicznym, oraz nowatorstwo, kreatywność i odpowiedzialną politykę w zakresie ich integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. Kapituła zwraca uwagę, iż TPN z Łodzi wyróżnia konsekwencja w działaniu, zaś kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi stanowi wzór do naśladowania dla innych podobnych instytucji.

Pracodawca Osoba Niepełnosprawna – Andrzej Rudek, właściciel NZOZ „Rudek” Gabinet Rehabilitacji Medycznej

Z uzasadnienia Kapituły: Zatrudnia 54 osoby w tym 11 niepełnosprawnych (również osoby niewidome). Aktywnie udziela się również w działalności charytatywnej. Jak sam mówi: – Jestem zadowolony, że zdecydowałem się na samodzielną działalność, dzięki której mogę sam realizować swoje marzenia, a także pomóc innym dając im pracę. Kapituła uznała, iż Pan Andrzej Rudek jest przykładem osoby niepełnosprawnej, która wyróżniając się kreatywnością i inicjatywą, nie tylko sam jest aktywny zawodowo, ale stwarza również możliwość aktywizacji innym niepełnosprawnym.

Zakład Aktywności Zawodowej – „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja

Z uzasadnienia Kapituły: Pensjonat i restauracja „U Pana Cogito” jest modelowym przykładem przedsiębiorstwa, które prowadzi skuteczną rehabilitację zawodową osób chorujących psychicznie. Praca i bezpośredni kontakt pracownika z klientem pozwala czuć się potrzebnym, daje szanse zaistnienia w innej niż dotąd roli, co w rezultacie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższym środowisku. Kapituła szczególnie doceniła fakt, iż działalność ZAZ „U Pana Cogito” przełamuje opór pracodawców przed zatrudnianiem osób ze schorzeniami natury psychicznej i stanowi wzór oraz inspirację do powstawania innych podobnych miejsc.

Super Lodołamacz – Stowarzyszenie Nautica Centrum Turystyki Podwodnej

Z uzasadnienia Kapituły: Kapituła wyróżniła Stowarzyszenie „Nautica” za nowatorską działalność na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, od 10 lat prowadzi ono bowiem naukę nurkowania dla tej grupy osób. Forma działalności przyjęta przez Stowarzyszenie Nautica jest przykładem niekonwencjonalnego podejścia do problemów niepełnosprawnych. Na basenie, czy w bazach nurkowych Centrum Turystyki Podwodnej „Nautica” nikogo nie dziwi już widok pozostawionych na brzegu wózków inwalidzkich lub kul, a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w biurach firmy „Nautica” w Krakowie i Warszawie stało się naturalną konsekwencją prawdziwej integracji.

Lodołamacz Specjalny – Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Z uzasadnienia Kapituły: Fundacja św. Brata Alberta, którą ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski założył w 1987 r. i którą kieruje nadal, obejmuje codzienną opieką 1200 osób niepełnosprawnych. Pomaga im w pełnym powrocie do życia poprzez tworzenie domów stałego pobytu zwanych Schroniskami dla Niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego pobytu i ośrodków adaptacyjnych, a także szkół i przedszkoli integracyjnych. Doskonale sprawdza się jako menadżer tych placówek. Jest osobą wymagającą od innych, przede wszystkim zaś od siebie. Swoim życiem daje przykład setkom osób jak być lepszym, bezkompromisowym, prawym – po prostu być humanistą.

Info: POPON

fot. Dariusz Opioła

zobacz galerię

lodolamacze.jpg

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również