X Sztafeta Osób Niepełnosprawnych po Europie

X Sztafeta Osób Niepełnosprawnych po Europie

Ekipy z Kalisza i Przygodzic podczas biegu Dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz z Ministerstwa Sportu, w tegorocznym, X Biegu sztafetowym osób niepełnosprawnych po Europie mogły wziąć aż dwie ekipy z Wielkopolski - było to 14 osób niepełnosprawnych z placówek rehabilitacyjnych działających przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu.

Dzięki jej staraniom już po raz trzeci mogły one uczestniczyć w tej spektakularnej imprezie. Prócz nich wśród polskich reprezentantów znalazły się drużyny z Krakowa i Nidzicy.

Sztafeta rozpoczęła się 12 maja 2008 r. w Ribe w Danii, przebiegała przez Anglię, Walię, Irlandię, Szkocję, Holandię, a zakończyła się pod gmachem Parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli, w dniu 29 maja.

Całkowita trasa sztafety liczyła 2400 km natomiast uczestnicy przebiegli w niej około 900 kilometrów. W sztafecie wzięło udział 12 zespołów, łącznie 114 osób. Były to drużyny z Polski, Czech, Węgier, Rumuni oraz Ukrainy.

Sztafeta nie jest wyścigiem i ma charakter integracyjno-edukacyjny. Pozwala na uzyskanie przez jej uczestników większej samodzielności i zaradności. Daje również okazję społecznościom lokalnym na poznanie i zaakceptowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, na przekonanie się, że i one mają swoje ambicje, marzenia, wartości i nadzieję na normalne życie.

Niepełnosprawni sportowcy biegną w tempie około 8 km/godzinę, pokonując własne słabości i dysfunkcje organizmu, zwycięzcami są wszyscy.

Organizatorem sztafety jest Europejska Organizacja „Integrative Meetings of Friends” z siedzibą w Wiedniu, której przewodniczy Polak – Jerzy Chrabecki.

Kolejna, jedenasta sztafeta odbędzie się na trasie Belgia – Francja – Andorra w 2009 r.

Tekst i fot.: Mariusz Patysiak

kalisz6.jpg 

Uczestnicy sztafety po Europie mieli okazję odwiedzić słynny megaltyczny kamienny krąg – Stonehenge

kalisz8.jpg

 Ekipy z Kalisza i Przygodzic podczas biegu po Wyspach Brytyjskich

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również