Niepełnosprawni otwierają się na telepracę

Niepełnosprawni otwierają się na telepracę

Z sondy przeprowadzonej w serwisie www.telepraca.gov.pl wynika, że aż 75 proc. internautów biorących udział w badaniu uważa, że telepraca może przyczynić się do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Rozwój społeczeństwa informacyjnego stwarza osobom niepełnosprawnym szanse podjęcia pracy zdalnej. Telepraca znosi bowiem ograniczenia związane z czasem i miejscem pracy, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla tej grupy osób.

Wyniki sondy wskazują, że aż 75 proc.l badanych osób wskazuje telepracę jako alternatywę, która przyczynia się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Praca zdalna to nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale także indywidualny dobór wykonywanych obowiązków oraz możliwość pogodzenia pracy z innymi obowiązkami.

Wykres 1. Czy telepraca może poprawić statystyki w zatrudnianiu osób z ograniczoną sprawnością ruchową?

wykres_niepelnosprawni_telepraca

*Badanie zostało zrealizowane za pomocą sondy na portalu www.telepraca.gov.pl w okresie 02.11.2010 – 30.11.2010.

-Telepraca bez wątpienia stanowi ogromną szansę na znalezienie zatrudnienia przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Pracę zdalną można wykonywać w każdym miejscu i o każdej porze, co ze względu na niepełnosprawność ma ogromne znaczenie. Szkolenia organizowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju mają na celu przedstawienie wszystkim pracodawcom i pracownikom zalet płynących z wdrażania tej formy zatrudnienia w przedsiębiorstwie – mówi Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP.

Podjęcie zdalnej formy zatrudnienia przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową umożliwia:
· Pracę z dowolnego miejsca;
· Samodzielne planowanie intensywności wykonywania obowiązków;
· Rozliczanie się (wynagrodzenia) za efekty pracy, a nie za ilość przepracowanych godzin;
· Możliwość podjęcia zatrudnienia poza rejonem zamieszkania.

Dynamiczny rozwój technologii, szybkie, tanie i bezpieczne połączenia internetowe, zdalny dostęp do plików i programów, rozwój internetu i rosnąca liczba użytkowników sieci oraz nowelizacja prawa pracy powodują, że telepraca systematycznie zyskuje na znaczeniu. Wśród branż, w których można znaleźć zatrudnienie na zasadach telepracy wymienić można: konsulting, przetwarzanie danych komputerowych, usługi finansowe i księgowe oraz sprzedaż. Prace zdalną wykonują także przedstawiciele wolnych zawodów, w tym architekci, projektanci, tłumacze, graficy lub korektorzy tekstów.

telepraca_niepelnosprawni

Zjawisko telepracy należy postrzegać przede wszystkim w kontekście zmieniającego się charakteru pracy, czyli pracy bardziej elastycznej i wykraczającej poza tradycyjne formy zatrudnienia. „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorstw – Telepraca II” to kolejny przykład działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ukierunkowanego na rozwój kwalifikacji pracowników, ułatwienia im dostosowania się do zmieniającego się rynku oraz funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

„Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”
Telepraca to elastyczna forma zatrudnienia na odległość, która cały czas zyskuje na popularności. Sprzyja temu usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie trwać do lutego 2012 roku. Usługa ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. W ramach działań na terenie całej Polski trwają dofinansowane szkolenia, w których weźmie udział, co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczone są również usługi doradcze. Usługa „Telepraca nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowana w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na www.telepraca.gov.pl
Info: Genesis PR

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również