Nowa jakość aktywizacji w wielkopolskich ZAZ

30 czerwca 2011 r. zakończy się realizacja projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego realizacja rozpoczęła się 1 września ub. roku i zakłada pomoc osobom niezatrudnionym zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności oraz wsparcie dla tworzenia dwóch nowych i działalności pozostałych zakładów aktywności zawodowej i ich pracowników w województwie wielkopolskim.

Liderem projektu jest Oddział w Koninie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Aby osiągnąć powyższe założenia wprowadzono nowe usługi społeczne, inicjujące i wspierające przechodzenie osób niepełnosprawnych na wolny rynek pracy, poprzez utworzenie Inkubatorów Pracy Osób Niepełnosprawnych w wielkopolskich ZAZ.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również