Nowi adresaci pomocy i formy wsparcia – zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

Nowi adresaci pomocy i formy wsparcia - zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd"

Rada Nadzorcza w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko osób z niepełnosprawnością zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd". Decyzja ta umożliwi od 2019 roku pomoc kolejnej grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:
• uzyskaniu prawa jazdy,
• zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
• szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:
• zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
• szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:
• zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
• w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
• uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

Warunki uczestnictwa w programie, w tym dla nowych adresatów pomocy, są określone w rozdziale
VI programu.

Rozszerzenie oferty programowej koresponduje z celami przewidzianymi w programie rządowym DOSTĘPNOŚĆ PLUS oraz ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku w ustawie o kierujących pojazdami.
Z aktualną wersją programu można zapoznać się pod tym adresem.

Info: PFRON
Data publikacji: 21.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również