Nowy projekt innowacyjny testujący

Nowy projekt innowacyjny testujący

Projekt pn. „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS)

 – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” realizowany jest przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” terminie 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. w partnerstwie z:

– Fundacją Imago z Wrocławia, www.fundacjaimago.pl

– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, www.mops.bip.wizja.net

– Firmą Limes z Leszna, www.piotrbartkowiak.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/IN/2011 dla Priorytetu VII.

PRODUKT INNOWACYJNY

Głównym produktem projektu będzie model kontraktowania zadań integracji społecznej wspierający zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podstawowym elementem modelu będzie opracowanie założeń dla działania nowego podmiotu – Centrum Asystentury Społecznej -– pozarządowej instytucji wyspecjalizowanej w asystenturze społecznej i wspomaganiu zatrudniania osób niepełnosprawnych, stworzenie nowych rozwiązań prawnych umożliwiających przekazywanie zadań publicznych OPS czy PCPR do realizacji tego typu podmiotowi, a także opracowanie standardów działania Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON).

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.asystent-ON.pl

Data publikacji: 20.05.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również