Projekt BAZON w Małopolsce

Projekt BAZON w Małopolsce

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko" w Krakowie prowadzi stałą rekrutację beneficjentów ostatecznych do projektu, którego celem ogólnym jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących teren województwa małopolskiego, poprzez stworzenie struktury poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego pn. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. W okresie wakacyjnym oferowane są zajęcia dla absolwentów szkół z zakresu przygotowania do pracy.

ulotka_aktywizacja_zawodowa

W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które:
· nie pracują,
· posiadają możliwość i chęć podjęcia pracy,
· posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną lub pogranicze normy (np. opinia psychologiczna lub lekarska),
· nie są ubezwłasnowolnione,
· mieszkają na terenie Małopolski.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział w nim jest bezpłatny. Każda osoba, która przejdzie etap rekrutacji będzie mogła liczyć na wsparcie:
· indywidualnego trenera pracy
· doradcy zawodowego
· psychologa.
Uczestnicy projektu otrzymają:
· pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
· pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i kontaktach z pracodawcą,
· szkolenia stanowiskowe w miejscu pracy
· uczestnictwo w treningach i warsztatach potrzebnych przy poszukaniu oraz utrzymaniu pracy
· możliwość uczestniczenia w spotkaniach Klubu Pracownika.
Więcej na stronie: www.ognisko.org.pl
J. K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również