Projekt „Dzieło Ręki – praca bez barier”

Fundacja Artes z Krakowa rozpoczęła realizację projektu „Dzieło Ręki - praca bez barier".

Jest on skierowany do 60 osób niepełnosprawnych z Krakowa i powiatu krakowskiego, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, ponadto doświadczyły długotrwałej lub ciężkiej choroby powodującej u nich niepełnosprawność i ograniczenie zdolności do wykonywania pracy zawodowej.
Na co dzień Fundacja ta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, a od kilku lat jest pracodawcą osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych w firmie społecznej, zajmującej się sprzedażą rękodzieła.

Projekt „Dzieło ręki…” rozpoczął się w styczniu br. i będzie realizowany do maja 2013 r. W jego ramach uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursach zawodowych w trzech grupach tematycznych: produkcja rękodzieła, promocja i sprzedaż oraz praca w biurze oraz w 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych.

Uczestnicy projektu będą objęci opieką psychologiczną, będą mogły korzystać z pomocy asystenta, a osoby mające problemy z poruszaniem się będą mogły skorzystać z przygotowanego dla nich transportu.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej na temat projektu na stronie: www.artes.krakow.pl
e-mail. biuroartes@gmial.com
tel. 12 292 60 20

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również