Projekty

Sprawne i aktywne

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza kobiety z niepełnosprawnością w wieku 22-25 lat do udziału w projekcie „Sprawne i aktywne w pracy”. Zrealizowane będą dwa rodzaje szkoleń – kursy z zakresu obsługi komputera na dwóch poziomach (podstawowym i zaawansowanym) oraz warsztaty psycho-edukacyjne, które umożliwią podniesienie kompetencji interpersonalnych ułatwiających zdobycie i utrzymanie pracy. Warsztaty wzbogacą również umiejętności społeczne potrzebne do satysfakcjonujących relacji z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Konieczne jest zamieszkanie w Warszawie lub okolicy. Szkolenie potrwa od 15 września do 30 listopada, termin zgłoszeń minie 4 września. Kontakt: Agata.Spala@idn.org.pl,  tel: 022 565 48 78. Projekt współfinansowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
MaC

 

Gotowi?
Ta sama Fundacja realizuje projekt „Gotowi do zmian”. Szkolenia, warsztaty i praktyki zaczną się od września i potrwają do grudnia w trzech miastach: Warszawie, Białymstoku i Opolu. Celem projektu jest zwiększenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich przedsiębiorczości i upowszechnienie aktywnych postaw zawodowych i społecznych. W projekcie może wziąć udział 120 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i opolskiego. Dla każdej zgłoszonej osoby opracowany zostanie indywidualny plan działania, który określi odpowiedni do potrzeb i możliwości rodzaj zajęć. Przewidziane szkolenia: „Bądź przedsiębiorczy” – prowadzenie własnej działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej, „Trzeci sektor – Twoja przyszłość” – praca osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych. Warsztaty – treningi: radzenia sobie ze stresem, planowania i zarządzania czasem, asertywności, efektywnej komunikacji, autoprezentacji i negocjacji, rozwoju osobistego. Szkolenia dodatkowe to: grafika komputerowa, telemarketer, administrowanie bazą danych, projektowanie stron internetowych, kreowanie wizerunku produktu, metody pomiaru efektywności działań promocyjnych, sztuka pisania tekstów reklamowych i ofert. Przewidziane są praktyki w organizacjach pozarządowych, z opiekunem i za wynagrodzeniem.
MaC

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również