Ruszył program dofinansowujący projekty aktywizujące osoby starsze

Ruszył program dofinansowujący projekty aktywizujące osoby starsze

Nawet o 200 tys. zł mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi na rzecz aktywizacji seniorów w ramach rządowego programu aktywności społecznej osób starszych, którego kolejna edycja właśnie ruszyła. Wnioski można składać do 21 grudnia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o starcie kolejnej edycji konkursu w ramach „Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020”. Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i wykorzystanie ich potencjału dzięki umożliwieniu im aktywności społecznej.

„Beneficjentami programu są nie tylko seniorzy, którzy w jesieni swojego życia mogą korzystać z oferty przystosowanej do swoich potrzeb czy kondycji zdrowotnej, ale również młodsze pokolenia, które mogą czerpać z życiowego doświadczenia starszych Polaków” – podkreśliła cytowana w komunikacie resortu szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

O dofinansowanie starać się mogą m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl. Dokumenty można składać do 21 grudnia, do godziny 16.00. Ministerstwo rodziny ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. zł. Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym. W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację programu przeznaczono w sumie 40 mln złotych.

Rządowe dofinansowanie przeznaczane jest na tworzenie oferty aktywności społecznej pozwalającej na zagospodarowanie potencjału osób w wieku powyżej 60 lat. Priorytetem jest edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz– i międzypokoleniową, a także partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla seniorów.

W latach 2016-2018 na realizację programu przeznaczono blisko 114 mln zł. Z tych pieniędzy dofinansowano ponad 1,1 tys. projektów, z których skorzystało blisko 450 tys. osób. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. pixabay.com

Data publikacji:01.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również