Start szkoleń z Telepracy w 2011

W styczniu 2011 roku rozpoczynają się kolejne szkolenia usługi „Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach" realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II". Usługa ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. W ramach projektu na terenie całej Polski przeprowadzane są dofinansowane szkolenia oraz świadczone jest doradztwo. Program trwa do lutego 2012 roku.

Do tej pory na terenie całej Polski odbyły się 154 szkolenia, w których udział wzięło 1830 osób. Pierwsze zajęcia w 2011 r. zostaną zorganizowane w Wiśle, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Krośnie i będą dotyczyć tematyki telepracy, komunikacji między telepracownikami a pracodawcą i klientami, rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy zdalnej. Szkolenia adresowane są do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terytorium Polski, a w szczególności:
· właścicieli przedsiębiorstw;
· kadry zarządzającej (menadżerów, dyrektorów personalnych – osób zaangażowanych w kształtowanie polityki zatrudnienia w firmie);
· pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za wdrożenie w firmie zmian wynikających z ewentualnego zastosowania telepracy (kierownicy, pracownicy działu kadr, prawnicy, informatycy, osoby odpowiedzialne za BHP itp.);
· pracowników przedsiębiorstw, którzy mogą wykonywać (lub już wykonują) swoje obowiązki w formie telepracy.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wejść na stronę www.telepraca.gov.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. Szkolenia odbywają się w grupach około 18-osobowych. Udział w projekcie jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach usługi zrealizowane zostaną szkolenia obejmujące następujące zagadnienia związane z telepracą:
· ogólne informacje o alternatywnych formach zatrudnienia – telepracy;
· możliwości wdrożenia telepracy w firmie;
· sposoby pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji związanych z wdrożeniem telepracy;
· zagadnienia prawne związane z telepracą (umowy, prawo pracy);
· prawa i obowiązki, jakie nakłada na pracowników i przedsiębiorstwa stosowanie telepracy;
· zagadnienia kadrowe (regulaminy pracy, rekrutacja, zakresy obowiązków, zasady rozliczeń, czas pracy, urlopy, szkolenia);
· wymagania w zakresie BHP;
· aspekty psychologiczne (predyspozycje telepracowników, problemy, relacje telepracownik – współpracownicy – pracodawca);
· zagadnienia informatyczne/komunikacyjne związane z telepracą (systemy IT, sprzęt, oprogramowanie, przesyłanie danych, bezpieczeństwo danych, komunikacja);
· zarządzanie zespołem wirtualnym/rozproszonym.

Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza siedzibą firmy, której wyniki dostarczane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest ona odpowiedzią na zwiększający się dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i skutecznym systemem pracy w zmieniającym się modelu społeczno-gospodarczym. Wdrożenie telepracy w przedsiębiorstwie niesie za sobą wiele korzyści, m.in.: zmniejszenie kosztów bieżącej działalności firmy, ograniczenie wydatków na prowadzenie biura, redukcję kosztów zatrudnienia pracowników stacjonarnych.
Więcej informacji na www.telepraca.gov.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również