10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną.

Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Wydarzenia mające na celu promocję zdrowia psychicznego i profilaktykę zaburzeń psychicznych organizowane są od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, WFMH). WFMH chce zwrócić szczególną uwagę na kwestię dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych i w opiece medycznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw.

Ponadto należy zaznaczyć, że pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego wzrostu zaburzeń psychicznych. Nauka zdalna znacząco wpłynęła na osłabienie kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży, a także na zwiększenie skłonności do popadania w uzależnienia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Najpowszechniejsza jest depresja – cierpi na nią 100 milionów osób na całym świecie i co dziesiąty Polak.

W Polsce żyje około 7,5 miliona osób niepełnoletnich. Statystyki wskazują, że od 10 do 20 proc. tej grupy cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne. Obecnie informacja o rozpowszechnieniu zaburzeń emocjonalnych wśród nieletnich w naszym kraju jest niepełna i fragmentaryczna. Nie istnieją poprawne metodologiczne, całościowe badania epidemiologiczne, określające skalę tego problemu.

Szacuje się, że w Polsce ponad 630 tys. dzieci potrzebuje natychmiastowej, specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej. Z roku na rok drastycznie rosną statystyki dotyczące prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Pogłębiające się problemy zdrowia psychicznego wśród młodego pokolenia w połączeniu z dramatyczną sytuacją systemu psychiatrii dziecięcej stanowią ogromne wyzwanie w walce o kondycję psychiczną dzieci w Polsce.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i trzeba o nie dbać. Tymczasem w niemal każdym kraju, rozwiniętym czy rozwijającym się, zdrowie psychiczne to kwestia stygmatyzowana i niedofinansowana. Zaledwie około dwóch procent krajowych budżetów na ochronę zdrowia jest przeznaczana na wydatki związane ze zdrowiem psychicznym. W niektórych krajach to mniej niż dolar na osobę. Tymczasem koszty społeczne tych zaniedbań są ogromne.

W celu wzmocnienia działań edukacyjnych na okoliczność Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy opracowała również  materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Skierowane są one do rodziców, aby uwrażliwić ich na problem, który niosą ze sobą  uzależnienia.

Materiały

Kompedium wiedzy dla rodziców – uzależnienia behawioralne cz. I

Kompedium wiedzy dla rodziców – uzależnienia behawioralne cz. II

Ulotka informacyjna – telefon zaufania

Ulotka GIS – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Oprac. em/

Data publikacji: 10.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również