20 lat minęło jak jeden dzień…

22 i 23 czerwca br. to były ważne dni dla Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach k. Pszczyny, który to już od 20 lat niesie pomoc dzieciom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Placówka, która w 1992 roku została utworzona przez Polski Związek Niewidomych – Zarząd Główny w Warszawie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, edukacji, rehabilitacji, opieki ipomocy pielęgnacyjnej dla tej grupy dzieci i młodzieży. Obecnie swoją działalnością obejmuje dzieci w wieku od 4 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym i dodatkowymi ograniczeniami niewymagającymi hospitalizacji, a organem prowadzącym ośrodek jest Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.
Podopieczni mają zapewnioną edukację, leczenie i rehabilitację, opiekę i pielęgnację, żywienie i zakwaterowanie oraz transport dla dzieci wymagających dziennego i całodobowego pobytu.
Przyjęcia do ośrodka odbywają się na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wniosku rodziców, a w przypadkach tego wymagających – orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdemu podopiecznemu z osobna ustala się indywidualny program kształcenia i terapii na podstawie testów, opinii, obserwacji i konsultacji poszczególnych specjalistów.

Ośrodek umożliwia podopiecznym uczestniczenie w zajęciach (w zależności od potrzeb):
– Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– Zespołu przygotowania szkolnego,
– Szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego,
– Zespołu rewalidacyjno-wychowawczego.

Ponadto do zadań tej placówki zalicza się:
– leczenie i opiekę pielęgniarską,
– terapię, diagnozę psychologiczną i logopedyczną,
– terapię zajęciową,
– edukację zdrowotną,
– zajęcia tyflopedagogiczne i rehabilitację ruchową.

Ośrodek zapewnia specjalistyczną kadrę: pedagogów specjalnych, psychologów, logopedę, fizjoterapeutów, terapeutę zajęciowego, instruktora orientacji przestrzennej, tyflopedagoga, zespół pielęgniarsko-opiekuńczy, lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii, neurologii oraz okulistyki. Współpracuje również ze specjalistami, którzy prowadzą dla dzieci dogo- i hipoterapię. Dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową.

Powierzchnia, na której usytuowana jest placówka liczy ponad 5 hektarów. Na tym obszarze znajdują się; zabytkowy pałacyk z początków XVIII wieku, zabytkowy park, dom socjalny, plac zabaw, parking i pomieszczenia gospodarcze.

Dwa dni uroczystości w Rudołtowicach swą obecnością zaszczycili goście z Blindeninstitut z Wurzburga, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie, Ośrodka Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, Stowarzyszenia Teatr Grodzki w Bielsku-Białej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bielsku-Białej, władze Starostwa Powiatowego w Pszczynie, absolwenci ośrodka wraz z całymi rodzinami oraz jego przyjaciele.

Pierwszy dzień, bardziej oficjalny, upłynął na przemówieniach i występach zaproszonych gości oraz podopiecznych ośrodka. W jego trakcie zaprezentowano wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla osób z niepełnosprawnością wzroku, na bajkę, wiersz, opowiadanie dla dzieci, który ośrodek i Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych zorganizowały na okoliczność jubileuszu Podsumowania dokonał przewodniczący jury Jan Picheta, w towarzystwie Grażyny Staniszewskiej podkreślając liczny udział osób z terenu całej Polski, wysoki poziom prac oraz zachęcając wszystkich do pisania. Mimo deszczowej pogody atmosfera była gorąca, a to za sprawą finalnego koncertu zespołu znanego widzom programu „Must Be The Music – Tylko Muzyka” – Ustronsky.

W drugim dniu uczestnicy uroczystości przenieśli się do świata bajek i czarów. Pracownicy ośrodka, dzieci i ich rodzice przebrani byli między innymi za Myszkę Miki, Pipi Lansztrung, Czerwonego Kapturka, Piotrusia Pana, Dzwoneczek, królewny, biedronki, bociany, Kena i Barbie i wiele innych zaczarowanych postaci, których nie sposób wymienić. Nawet pani dyrektor wcieliła się w postać Cruelli Demon.

Atrakcji nie brakowało, oprócz występów na scenie wiele też działo się poza nią. Dzieci rozweselał Clown Cyrulik, dodatkowo mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, skakać na batutach, jeździć konno i bryczką, jeść watę cukrową i brać udział w różnych konkursach.
Stoły suto zastawione, a to za sprawą personelu, który upiekł pyszne ciasta oraz kucharzy z Firmy Cateringowej Roy, którzy proponowali gościom konkretne jadło z grilla.
Impreza przygotowana z rozmachem, a goście zachwyceni. Wszystko się udało!!!

Przeprowadzenie uroczystości możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON.

Zobacz galerię…

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również