300 mln zł z Funduszu Medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Rocznie ok. 200 tys. porad ambulatoryjnych, ok. 32 tys. pacjentów, ponad 7 tys. zabiegów operacyjnych, w tym ok. 500 operacji kardiochirurgicznych. To tylko niektóre liczby charakteryzujące zakres działań Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To największa placówka pediatryczna na południu Polski. Jej najstarsza część została wybudowana w 1965 roku. Dokonywały się tu niemal rzeczy niemożliwe: przeprowadzano operacje na sercu wielkości mandarynki czy uratowano chłopca, którego temperatura ciała spadła do 12o C. Wszystko zawsze w myśl dewizy: „Życie dziecka najwyższym dobrem”.

Dlatego też to właśnie w tej placówce będzie realizowany infrastrukturalny projekt strategiczny, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń dla dzieci. 298 864 453 zł – to rekordowa kwota, którą otrzyma Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie z Funduszu Medycznego ustanowionego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowy rozdział w historii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

O tej dotacji opowiedzieli 3 października na konferencji prasowej, która odbyła się w szpitalu: małopolskie posłanki: Małgorzata Wassermann, Elżbieta Duda, Urszula Rusecka, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor USD w Krakowie dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ oraz prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki. W spotkaniu uczestniczyli także byli dyrektorzy USD prof.  Krzysztof Fyderek oraz docent Maciej Kowalczyk.

– Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki temu dofinansowaniu otwieramy nowy rozdział w historii Szpitala. Dziękuję wszystkim małopolskim parlamentarzystom, którzy zabiegali o to, aby tak wysokie dofinansowanie trafiło właśnie tutaj. Wszyscy doskonale wiemy, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy jest placówką wysokospecjalistyczną, o szczególnym znaczeniu, gdzie leczone są najciężej chore dzieci. Te 300 mln zł z Funduszu Medycznego otwiera przed placówką szanse na szerszy rozwój i przede wszystkim zwiększa dostępność do świadczeń dla dzieci w regionie. To inwestycja w nową jakość leczenia i bezpieczeństwo małych pacjentów. Dzięki II etapowi modernizacji szpitala, polegającej na rozbudowie i przebudowie, znacząco zwiększy się jego potencjał – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozbudowa i unowocześnienie

Inwestycja, która otrzyma dofinansowanie, przewidziana jest do realizacji do roku 2026.

-Będzie polegała na rozbudowie i unowocześnienie infrastruktury Szpitala. Projekt obejmuje budowę nowego budynku mieszczącego nowe oddziały oraz modernizację budynku Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci, a także przebudowę i rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium Szpitala. Budynek, który zostanie wybudowany, będzie mieścił Centrum Perinatologiczne, Odział Psychiatrii Dziecięcej, Oddział Pediatryczny dla chorób infekcyjnych oraz przenoszony z budynku CALD Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – wyjaśnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Komórki organizacyjne, które zostaną utworzone dzięki inwestycji: Oddział Psychiatrii Dziecięcej, Oddział Radioterapii, Centrum Perinatologiczne z traktem porodowym, Oddział Pediatryczny dla Chorób Infekcyjnych oraz Izba Przyjęć.

Wysokospecjalistyczny szpital pediatryczny o ogólnopolskim zasięgu zostanie całkowicie przebudowany, zmodernizowany, wyposażony. Poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych rozszerzy się zakres świadczeń i poprawi standard dotychczas udzielanych usług medycznych. Utworzenie Chirurgii Jednego Dnia i Laseroterapii to także redukcja kosztów i optymalizacja wykorzystania łóżek szpitalnych.

Powierzchnia całkowita po zrealizowaniu inwestycji  wyniesie ok. 50 tys. m2, a liczba łóżek – 182.

– Dzięki hojnemu wsparciu finansowemu, o którym mówił Pan Wojewoda, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie stoi przed szansą, by ponownie stać się jednostką, która niesie pomoc chorym dzieciom, nie tylko na miarę naszych możliwości, ale także na miarę naszych aspiracji. Przy okazjach takich jak ta zawsze przypominają mi się słowa Gandiego „przyszłość zależy od tego, co robimy w teraźniejszości”. Dzisiaj przychodzi długo oczekiwane wsparcie i teraz od nas już tylko zależy, czy Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie wciąż będzie największą i najlepszą wysokospecjalistyczną placówką pediatryczną na południu Polski. Dzięki otrzymanej dotacji przeprowadzone będą modernizacje i rozbudowa budynków Szpitala. Nie tylko powstaną nowe oddziały i nowoczesne przychodnie, ale także laboratoria diagnostyczne i zaplecze socjalne dla pacjentów i dla pracowników. Wreszcie realne stanie się zapewnienie naszym dzieciom najlepszej możliwej opieki medycznej – mówi dyrektor USD prof. Wojciech Cyrul.

Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020, poz. 1875), który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków.

Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029. Fundusz zasilają coroczne wpłaty z budżetu państwa w wysokości ok. 4 mld zł.

W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze:

  1. Subfundusz infrastruktury strategicznej,
  2. Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych,
  3. Subfundusz rozwoju profilaktyki,
  4. Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Subfundusz Infrastruktury Strategicznej

W ramach subfunduszu realizowane są działania mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę strategiczną ochrony zdrowia.

Wsparcie kierowane jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych, pełniących w systemie rolę strategiczną, tj. zakwalifikowanych do najwyższych poziomów tzw. sieci szpitali: szpitale onkologiczne, pediatryczne, pulmonologiczne, ogólnopolskie.

Konkurs pediatryczny w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej

Konkurs o nazwie „Wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej” obejmował środki w wysokości 3,1 mld zł.

Minimalna wartość projektu strategicznego wynosi 50 mln zł, natomiast maksymalna kwota dotacji celowej dla jednego projektu strategicznego wynosi 300 mln zł.

Ocenie podlegały 23 propozycje projektów strategicznych o łącznej wartości ok 4,3 mld zł. Wybrano 14 propozycji projektów strategicznych, dla których możliwe będzie ustanowienie programów inwestycyjnych w celu objęcia dofinansowaniem MZ.

Kolejnymi krokami będzie złożenie przez wnioskodawców programów inwestycyjnych, przedstawienie Radzie Ministrów programów inwestycyjnych w celu ustanowienia w drodze uchwał oraz podpisanie umów o dofinansowanie (planowane na II kwartał 2023 r.).

Info i fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki

Data publikacji: 03.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również