Apel do ministra zdrowia

Apel do ministra zdrowia

Pacjenci onkologiczni, towarzystwa naukowe, eksperci, pracodawcy i konsultanci krajowi apelują do ministra zdrowia o wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia o pilotażu sieci onkologicznej.

Kosztowny, źle opracowany projekt, który utrudni prace nad przygotowywanym w resorcie zdrowia od ponad dwóch lat projektem specjalistycznych jednostek koordynowanej opieki. Jego wprowadzenie pogorszy możliwości wykrywania i leczenia raka płuca, najbardziej śmiertelnego nowotworu.

Już 13 grudnia na wniosek pacjentów odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie pilotażu.

Ponad dwadzieścia podmiotów wystąpiło do ministra zdrowia z apelem o natychmiastowe wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia o pilotażu sieci onkologicznej. Dokument został podpisany przez przedstawicieli wielu środowisk, w tym trzech konsultantów krajowych, cztery towarzystwa naukowe, osiem organizacji pacjentów, trzy organizacje pracodawców, dwa uniwersytety medyczne.

W ocenie sygnatariuszy apelu projekt w obecnej formie uniemożliwi osiągnięcie celu pilotażu, czyli poprawę organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej. W czasie konsultacji społecznych projektu przedstawiono ponad 120 stron krytycznych uwag, z których tylko kilka sugestii – o kosmetycznym charakterze – zostało uwzględnionych w jego obecnej wersji.

Najpoważniejsze wady projektu to brak jasnych kryteriów wyboru obszarów opieki oraz świadczeniodawców do udziału w pilotażu, oparcie sieci onkologicznej na centrach onkologii, z marginalizacją roli szpitali klinicznych i jednostek wyspecjalizowanych w leczeniu poszczególnych nowotworów, arbitralność w określaniu ścieżki postępowania diagnostyczno–terapeutycznego przez wojewódzkie ośrodki koordynujące, brak powszechnie uznanych, wiarygodnych wskaźników monitorowania jakości efektów leczenia, skrajna biurokratyzacja, brak rzetelnych punktów odniesienia do innych rozwiązań, liczne naruszenia obowiązującego prawa, w tym praw pacjenta, bardzo wysokie koszty i nietransparentność finansowania.

Najwyższy niepokój budzi finansowe promowanie realizacji świadczeń w trybie hospitalizacji, co jest sprzeczne z zasadami nowoczesnej opieki zdrowotnej. Co najważniejsze, warunki działania pilotażu stworzą konflikt z zasadami funkcjonowania nowoczesnych, specjalistycznych ośrodków koordynowanej opieki narządowej, nad którymi od dawna trwają prace w Ministerstwie Zdrowia. Chorzy na raka piersi, raka jelita grubego, raka płuca czy raka gruczołu krokowego powinni być leczeni według jednolitych, obowiązujących w całym kraju standardów, w zlokalizowanych możliwie blisko miejsca zamieszkania, wyspecjalizowanych ośrodkach koordynowanej opieki narządowej. Rozporządzeniem o pilotażu sieci onkologicznej resort zdrowia utrudni własne wysiłki w tym kierunku, odbierając chorym szansę na istotną poprawę wyników leczenia onkologicznego.

***
Sygnatariusze apelu (w kolejności alfabetycznej, dokument przyjęty w trybie obiegowym):
Business Center Club
Fundacja MY Pacjenci
Fundacja Omealife
Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej
Fundacja Onkologia 2025
Fundacja Onkologiczna Alivia
Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie
Fundacja SOS-Życie
Klub Torakochirurgów Polskich
Konfederacja Lewiatan
Młodzi Menedżerowie Medycyny (w ramach Polskiej Federacji Szpitali)
Polska Grupa Raka Płuca
Polska Liga Walki z Rakiem
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
Polskie Towarzystwo Kardio- i Torakochirurgów
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Pracodawcy RP
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel, konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
prof. dr hab. Tomasz Grodzki, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”
Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

pr, grafika: pixabay.com
Data publikacji: 11.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również