Bezpieczni, bo zaszczepieni

Takie motto przyświeca działaniom realizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie szczepień ochronnych – co mieliśmy okazję zaprezentować podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 7-8 marca 2024 roku w Katowicach.

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują różnego rodzaju działania służące ochronie i promocji zdrowia. Jednym z tego typu działań są szczepienia ochronne, które przekładają się na wymierne korzyści zdrowotne. Samorząd Województwa Małopolskiego ma w tym obszarze już wieloletnie doświadczenie. Uczestnikom sesji tematycznej poświęconej programom polityki zdrowotnej jako formie profilaktyki chorób zakaźnych i zwiększania dostępu do szczepień dla społeczności lokalnych podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych przedstawiła je dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Dominika Studnicka.

– Pierwszym problemem zdrowotnym, na jakim się skupiliśmy, były infekcje pneumokokowe oraz wirusem brodawczaka ludzkiego, a następnie meningokokowe. Przekonanie do działania wśród naszych potencjalnych partnerów – powiatów współpracujących z gminami, rozpoczynaliśmy od przeprowadzenia rozeznania potrzeb i możliwości na podstawie specjalnie przygotowanego do tego celu kwestionariusza. Około 50 proc. powiatów wyrażało gotowość przystąpienia do wspólnej realizacji wraz z Województwem Małopolskim oraz zamiar skorzystania ze wsparcia finansowego i merytorycznego istotnego dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają ograniczone możliwości opracowania programu polityki zdrowotnej. Opracowanie programów powierzyliśmy autorytetowi medycznemu w dziedzinie szczepień ochronnych o uznanym dorobku naukowo-badawczym – wyjaśniała uczestnikom dyrektor Dominika Studnicka.

– Nasze programy szczepień mają strukturę wariantową, co umożliwia wybór wariantu w zależności od dysponowanych środków finansowych przez Województwo Małopolskie oraz przez powiaty współpracujące z gminami. Województwo Małopolskie w swoich programach posiada wariant realizowany z własnych środków dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Małopolski i dokonuje wyboru w trybie konkursowym realizatora szczepień. Szczepienia realizowane są w miejscu pobytu dziecka z zastosowaniem zespołu specjalistycznego, co nie absorbuje opiekunów i rodziców. Powiaty, które przystępują do współpracy, realizują szczepienia na własnym terenie, po wybraniu podmiotów leczniczych w trybie konkursowym. Nasz model wdrażania programów dotyczących szczepień ochronnych odbywa się w oparciu o współdziałanie z powiatami współpracującymi z gminami poprzez udzielenie wsparcia merytorycznego – licencji nieodpłatnej umożliwiającej korzystanie z programu i finansowego – dofinansowania do dawek szczepionki przez Województwo Małopolskie – dodała Dominika Studnicka.

Od 2014 roku województwo małopolskie jest zaangażowane w realizację programów o zasięgu regionalnym. Przez te lata został dopracowany model wspólnego wdrażania programów szczepień wraz z powiatami współpracującymi z gminami. W wyniku podjętych działań uzyskano następujące wyniki:
• zaszczepienie w latach 2021–2023 ogółem 3591 dzieci z użyciem 4713 dawek szczepionki przeciw meningokokom typu B, w tym WM – 641 dzieci i 2950 dzieci we współpracy z JST,
• zaszczepienie w latach 2015–2023 ogółem 5242 osób z użyciem 6 016 dawek szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, w tym Województwo Małopolskie – 688 dziewcząt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 4 554 dziewcząt we współpracy z powiatami,
• zaszczepienie w latach 2014–2019 ogółem 10 943 dzieci z użyciem 12 627 dawek szczepionki przeciw pneumokokom w tym Województwo Małopolskie – 3 153 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków i 7 790 dzieci we współpracy z powiatami.

– Łącznie zaszczepiliśmy blisko 20 tys. dzieci i młodzieży, które zyskały ochronę przed poważnymi problemami zdrowotnymi. Realizowane przez nas szczepienia spotykają się z uznaniem rodziców i opiekunów – powyżej 95 proc. respondentów ankiet ewaluacyjnych poleciłoby udział w naszych programach innym rodzicom i opiekunom– podkreślała dyrektor Dominika Studnicka.

Samorząd Województwa Małopolskiego od wielu lat buduje zaufanie do szczepień ochronnych poprzez realizację programów będących realną odpowiedzią na potrzeby zdrowotne dzieci. Podejmowane działania w zakresie komunikowania o istotnych korzyściach płynących ze szczepień ochronnych wpisują się w rekomendacje specjalistów.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych stanowi jedno z większych w Polsce przedsięwzięć poświęconych problematyce ochrony zdrowia. Udział w Kongresie i retransmisje sesji tematycznych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wielu tysięcy uczestników z różnych sektorów.

Info: Biuro prasowe UMWM / JS, fot. Grupa PTWP

Data publikacji: 15.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również