Dzisiaj Światowy Dzień Nerek. Polski startup zbadał 500 pacjentów

Blisko 500 Polaków w grupie ryzyka przewlekłej choroby nerek (PChN) wzięło udział w screeningu pacjentów przeprowadzonym przez startup Doctor.One. Wyniki trwającego przez rok projektu jednoznacznie wskazały, jak ważna w leczeniu przewlekłych chorób jest relacja pacjent–lekarz. 14 marca, w Światowy Dzień Nerek, organizatorzy projektu zaprezentowali najważniejsze wnioski.

Badania przeprowadzone zostały w ramach konkursu „Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem – jak wcześniej wykrywać przewlekłą chorobę nerek”, organizowanego przez Warsaw Health Innovation Hub i EIT Health.

Kontakt z lekarzem kluczowy dla podjęcia profilaktyki
Spośród osób zakwalifikowanych do badania na podstawie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie, cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe, co dziesiąta okazała się chorować na nerki. Badanie wykazało też, że kobiety lepiej dbają o profilaktykę niż mężczyźni, oraz że w przypadku kompleksowej procedury (konieczność powtórzenia badania) pacjenci potrafią „zginąć” w systemie. Wskazuje to na potrzebę uruchomienia znacznie szerzej zakrojonego programu profilaktyki PChN.

Jednocześnie fakt, że dwukrotnie więcej osób wzięło udział w badaniu, gdy zaproponował to lekarz niż gdy dowiedzieli się o nim z ulotki czy reklamy (78 proc. wobec 38 proc.) pośrednio uświadamia, jak ważne są czynniki pozamedyczne.

– Choroby przewlekłe, jak PChN, okazują się szczególnie dotkliwe dla osób o niższym kapitale społecznym lub dochodach, którym trudniej jest zadbać o regularne badania. Pomocny w budowaniu tego nawyku mógłby być np. lepszy kontakt z koordynatorem podstawowej opieki zdrowotnej lub otrzymywanie powiadomień z aplikacji IKP. Wpływ zaufanego lekarza pozostaje dla pacjentów kluczowy. Jeśli chcemy skłonić ich do regularnych badań profilaktycznych, warto wykorzystać autorytet lekarzy POZ i zadbać o ciągłość opieki nad pacjentem – mówi Tomasz Rudolf z firmy Doctor.One, zwycięzcy konkursu Nephrohero.

Jednym z wymogów konkursu było uwzględnienie dwuetapowego procesu diagnozy PChN w myśl koncepcji Value Based Healthcare. Czym ona jest?

– Model opieki zdrowotnej opartej na wartościach skoncentrowany jest na motywowaniu lekarzy do priorytetowego traktowania zarówno fizycznego, jak i psychicznego dobrostanu pacjentów, z uwzględnieniem społecznych determinant zdrowia. Opieka oparta na wartościach, które stawiają pacjenta w centrum uwagi, otwiera drzwi do prawdziwie zintegrowanej i spersonalizowanej medycyny, gwarantującej najlepsze możliwe wyniki leczenia – podkreśla Joanna Broy z EIT Health InnoStars.

Czy 4 mln Polaków ma chore nerki?
Przewlekła choroba nerek jest jednym z powszechnie lekceważonych przez pacjentów schorzeń. Potrafi rozwijać się bezboleśnie nawet przez 30 lat i według szacunków może występować nawet u 9-15 proc. populacji, czyli ok. czterech milionów ludzi w Polsce. Pacjenci często nie są diagnozowani, ponieważ nie odczuwają bólu i nie wiedzą, że należy się badać. Nerki chorują w ciszy. PChN pogarsza przebieg innych chorób, m.in. niewydolności serca, czy cukrzycy typu 2, zwiększa prawdopodobieństwo nowotworu o 50 proc..

Chociaż wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stale rosną, samo zwiększenie finansowania nie odpowie na wyzwania zdrowotne. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych, na które w krajach OECD cierpi 1/3 dorosłej populacji, a profilaktyka okazuje się skuteczniejsza i tańsza niż leczenie.

– W Polsce, dzięki lepszej dostępności leczenia i profilaktyce, według danych OECD moglibyśmy uniknąć 344 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Ta liczba pokazuje skalę wyzwania. Jak na nie odpowiedzieć? Przede wszystkim poprzez lepszą koordynację opieki między ośrodkiem zdrowia, lekarzem, pielęgniarką a pacjentem. Jeżeli pojawi się stały dialog, wtedy też chętniej pacjent będzie się badał. Dzięki temu system ochrony zdrowia będzie mniej przeciążony i zdrowszy. Taki system odpowie też na wyzwania demograficzne, które są przed nami – podkreśla Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland, sponsora konkursu Nephrohero.

Nephrohero. Podsumowanie projektu

Projekt Nephrohero realizowany był wspólnie z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i laboratoriami ALAB. Doctor.One to polski startup budujący narzędzia online wspierające komunikację lekarzy z pacjentami. W 2022 r. firma wygrała konkurs „Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem – jak wcześniej wykrywać przewlekłą chorobę nerek” organizowany przez Warsaw Health Innovation Hub i EIT Health, i sponsorowany przez firmę AstraZeneca.

EIT Health to europejska sieć wiodących innowatorów w dziedzinie zdrowia, zrzeszająca około 120 partnerów i wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.

tuk/, fot. freepik.com

Data publikacji: 14.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również