Bezpłatna mammografia dla kobiet 45-74 lat oraz refundacja terapii lekowej raka piersi

Od 1 listopada br. do programu profilaktyki raka piersi będzie uprawnionych więcej kobiet. Panie w wieku 45-74 lat będą mogły bezpłatnie wykonać badania mammograficzne. Obecnie z możliwości tej korzystają tylko osoby między 50 a 69 rokiem życia.

– Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Wśród nowotworów rak ten stanowi około 23 proc. wszystkich zachorowań i jest przyczyną blisko 14 proc. zgonów. Te dane wskazują, że musimy wprowadzać i rozszerzać programy profilaktyczne. To prosty, nieinwazyjny i skuteczny sposób wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, który znacząco poprawia rokowanie – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. – Przy współudziale organizacji pacjenckich i lekarzy specjalistów onkologii wypracowaliśmy nowe rozwiązania w programach profilaktycznych dla kobiet – dodaje.

Ze względów technicznych dostęp do badań dla rozszerzonej grupy kobiet możliwy będzie od 1 listopada. Dziś projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych.

Od 1 stycznia 2024 r. do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety po 5 latach od zakończenia leczenia raka piersi.

Na podstawie decyzji ministra zdrowia terapia trastuzumabem derukstekanem zostanie objęta refundacją od 1 listopada 2023 r. w ramach programu lekowego B.9.FM – leczenie chorych na raka piersi. Terapia będzie dostępna dla pacjentów w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanej z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi, po zastosowaniu co najmniej jednej linii terapii anty-HER2.

Od 1 listopada 2023 r. będzie też refundowana terapia olaparybem w leczeniu raka piersi w zakresie:
• pooperacyjnego leczenia wczesnego HER2-ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,
• zaawansowanego lub przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,
• zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2.

Od 18 września do 31 października 2023 r. zostanie uruchomiony pomostowy Program Wczesnego Dostępu w celu przyspieszenia terapii trastuzumabem derukstekanem dla pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi.

Z programu będą mogli skorzystać wszyscy pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.9.FM – w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanego z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi.

Od 1 listopada 2023 r. wszyscy pacjenci spełniający kryteria i włączeni do Programu Wczesnego Dostępu od 18 września do 31 października, będą mogli kontynuować terapię trastuzumabem derukstekanem już refundowaną przez ministra zdrowia, w ramach programu lekowego B.9.FM.

– Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zwiększenie liczby osób, tóre przystępują do badań profilaktycznych. Wczesne wykrywanie nowotworów zwiększa odsetek wyleczeń i umożliwia zastosowanie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego. Zachęcamy Polki do korzystania z badań! – apeluje min. Katarzyna Sójka.

Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, z wdzięcznością przyjmuje te informacje. – To były wieloletnie starania o rozszerzenie wieku kobiet, które mogą bezpłatnie wykonywać mammografię. Jako pacjentka czuję się partnerką w tym dialogu – mówi.

– Profilaktyka jest najskuteczniejszą formą walki z nowotworami. Dlatego dziękuję za rozszerzenie programu. Dziękuję też za dostęp do bardzo skutecznego leku na zaawansowanego raka piersi – mówi prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii.

Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii ds. lecznictwa, stwierdza, że zmiany systemowe odczuje każdy potencjalny pacjent. – Została pokonana ostatnia bariera jaką był dostęp do terapii – przekonuje.

Prof. Agnieszka Jagiełło-Gruszweld, kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, podziękowała ministerstwu zdrowia. – Zespół ministerstwa zdrowia wykazywał duże zrozumienie w rozmowach. To niezwykle ważne, że my, lekarze, znajdujemy w ministerstwie partnerów do rozmów i możemy znaleźć rozwiązanie ważnych dla nas wszystkich spraw – podkreśla.

Info i fot. MZ

Data publikacji:15.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również