Centrum Południowa nagrodzone i otwarte!

15 lutego 2011 r. otwarto nową siedzibę Fundacji PODAJ DALEJ im. Doktora Piotra Janaszka przy ul. Południowej 2 A w Koninie, co zbiegło się z urodzinami tej organizacji.

Przez 7 lat istnienia Fundacja korzystała z gościny II Liceum w Koninie. Od 2007 roku, gdy otrzymała od Miasta Konina budynek, trwały przygotowania i zbieranie środków na remont. Dzięki pomocy podatników przekazujących 1 proc. podatku na działalność statutową Fundacji PODAJ DALEJ, pomocy zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i osób prywatnych, a przede wszystkim środków z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przystosowano budynek do potrzeb działalności Fundacji i jej podopiecznych z niepełnosprawnością. Dzięki wsparciu miasta obok budynku powstał parking oraz zainstalowano alarm.

Otwarcie nowej siedziby było okazją do wręczenia statuetek „Przyjaciela Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka”, którą otrzymali marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, Kazimierz Pałasz – były prezydent Konina i Wiesław Steinke przewodniczący Rady Miasta Konina.

– Każdy człowiek, który funkcjonuje w społeczeństwie ma do odegrania swoją rolę. Trzeba odnaleźć w sobie to, co mamy do przekazania innym i wykorzystując te możliwości, które daje Fundacja właśnie – podawać dalej – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Już tydzień po otwarciu Centrum Południowa tętniło życiem. Goście i podopieczni Fundacji wzięli udział w pokazowych zajęciach. Fundacja prowadzi aktywną rehabilitację osób niepełnosprawnych, treningi sportowe, doradztwo społeczne, zawodowe i prawne. Organizuje dla dzieci niepełnosprawnych i z ubogich rodzin Kluby Ucznia oferując zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe, dogo- i hipoterapię oraz aktywne wakacje.

Realizuje też specjalistyczne projekty: „Niepełnosprawny może więcej” współfinansowany przez PFRON i „Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie” finansowany ze środków EFS.

Fundacja cieszy się sympatią społeczną, czego potwierdzeniem jest przyznanie pierwszej nagrody w kategorii Kapitał Ludzki w konkursie Gwiazdy Wielkopolskie.
Do grona jej sympatyków niewątpliwie należy zaliczyć również osoby pracujące w redakcji „Naszych Spraw”, wszyscy głosowaliśmy za przyznaniem jej tej nagrody. Doceniono też osobowość założycielki Fundacji PODAJ DALEJ – Zuzanny Janaszek- Maciaszek, która w 2010 roku zdobyła zaszczytny tytuł Lodołamacza Specjalnego w konkursie o tej nazwie, za przekazywanie dobra coraz większej liczbie osób, a która jest wolontariuszką niemal od urodzenia, bowiem szlify te zdobywała jako dziecko w założonej przez jej ojca – dr. Piotra Janaszka Fundacji Mielnica.

Centrum Południowa jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00.

Więcej informacji na stronie Fundacji www.podajdalej.lm.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również