Jak pomóc osobom starszym odnaleźć się w świecie innowacji wspierających opiekę domową?

Istnieje pogląd, że osoby starsze nie przepadają za nowoczesnymi technologiami. Czy to krzywdzący stereotyp, czy może znajduje się w nim ziarnko prawdy?

Przełamanie pewnej niechęci osób starszych wobec innowacji technologicznych, zwłaszcza informatycznych, wydaje się być wyzwaniem. Istnieją jednak sposoby na pokonanie tej przeszkody, np. włączenie seniorów jako użytkowników końcowych w proces projektowania produktów i usług już na wczesnym etapie. Takie podejście nazywa się współtworzeniem.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy kilka małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostawców usług publicznych w sześciu krajach europejskich przetestowało ten sposób opracowywania rozwiązań w dziedzinie opieki domowej. Z otrzymanych informacji zwrotnych wynika, że osoby starsze akceptują rozwiązania informatyczne, o ile były zaangażowane w ich tworzenie i rozwój, co pokazują dwa poniższe przykłady.

Tele-monitoring funkcji fizjologicznych
Jednym z często opracowywanych rozwiązań dla sektora opieki domowej są urządzenia i aplikacje do zdalnego monitorowania stanu zdrowia seniorów. Węgierska firma E-Med4All Europe Ltd. zaprojektowała takie rozwiązanie, które analizuje funkcje fizjologiczne układu sercowo-naczyniowego i autonomicznego układu nerwowego i ma szerokie zastosowanie w medycynie.

System telemedyczny monitoruje ponad 30 parametrów fizjologicznych za pomocą prostego oksymetru i przesyła dane do jednostki przetwarzającej w chmurze. Chociaż większość parametrów monitorowania układu krążenia oferowanych przez system SCN4ALL była już znana nauce, to ich praktyczne zastosowanie, zwłaszcza dla ogółu populacji, nie miało jeszcze miejsca.

Przedstawiciele MŚP byli zaskoczeni, jak bardzo zaangażowanie osób starszych przyczyniło się do rozwoju produktu. Choć praca z seniorami nad rozwiązaniem była czasochłonna ujawniła wiele ważnych cech, o których firma nie pomyślałaby w fazie planowania.

– Zaangażowani seniorzy byli bardzo pozytywnie nastawieni do całego procesu tworzenia produktu, cieszyli się z pracy i z faktu, że wreszcie ktoś poważnie zainteresował się ich opiniami – mówi István Hegedüs z Regionalnej Agencji Innowacji Środkowego Naddniestrza, który również uczestniczył w tym procesie. Dodaje, że z seniorami świetnie się pracuje, a ich wiek tak naprawdę jest tylko zaletą.

Inteligentny system opieki domowej HomeCare
W Słowenii, firma o nazwie Caretronic podjęła próbę opracowania innowacyjnego systemu o podobnej koncepcji, który łączy w sobie telefon z ekranem dotykowym, opaski bezpieczeństwa i inteligentne dozowniki tabletek, aby umożliwić seniorom dłuższe i łatwiejsze życie w domu, a jednocześnie zapewnić ich formalnym lub nieformalnym opiekunom narzędzie do efektywnej opieki. Rozwiązanie to oferuje takie funkcje jak: telefony alarmowe, powiadomienia i przypomnienia, dokumentację opieki, monitorowanie poziomu aktywności, wykrywanie niebezpiecznych sytuacji czy automatyczne wydawanie leków w określonym czasie i dawkach.

Mimo że trzeba było włożyć więcej wysiłku, aby zmotywować osoby starsze do udziału w projekcie, ponieważ zajęcia odbywały się głównie wirtualnie ze względu na pandemię Covid-19, ostatecznie zarówno MŚP, jak i seniorzy docenili możliwość współpracy przy tworzeniu tego innowacyjnego rozwiązania. Jelena Vidović z Centrum Wspierania Biznesu L.t.d. w Kranju, która uczestniczyła w procesie, mówi, że srebrne pokolenie zdecydowanie nie stroni od rozwiązań cyfrowych, jeśli ich użycie zostanie przedstawione w zrozumiały dla nich sposób.

Wielu seniorów posiada co najmniej podstawowe umiejętności informatyczne. Kluczowym elementem jest jednak odpowiednie podejście do seniorów oraz język, w jakim przestawiamy nowe narzędzia cyfrowe. Co więcej, zaufanie i regularna komunikacja z seniorami to podstawa”.

Partnerzy projektu HoCare2.0 doświadczyli podczas współpracy z seniorami, że kluczem do sukcesu i akceptacji nowych technologii ze strony użytkowników końcowych jest poznanie ich rzeczywistych potrzeb. Warto już na początku poświęcić odpowiednio dużo czasu i wysiłku, by zaangażować osoby starsze, a potem utrzymać je przez cały proces. Wówczas istnieje spora szansa na zaprojektowanie rozwiązania skrojonego na miarę i dostosowanego do potrzeb seniorów.

O projekcie HoCare2.0
Projekt wspiera dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) z wykorzystaniem procesu współtworzenia.

Projekt jest realizowany przez 11 partnerów w 6 różnych krajach Europy Środkowej: w Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowenii, Węgrzech oraz w Polsce przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Województwo Małopolskie, w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Więcej informacji o projekcie HoCare2.0 

Info: Biuro Prasowe UMWM / ŁP, fot. mat. pras.

Data publikacji: 29.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również