KE pozywa Polskę przed Trybunał UE w sprawie obniżonych stawek VAT

KE pozywa Polskę przed Trybunał UE w sprawie obniżonych stawek VAT

Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku ze stosowaniem obniżonych stawek VAT na sprzęt medyczny i nielecznicze produkty farmaceutyczne, a także towary przeznaczone na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy dotyczącej VAT, państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę tego podatku na sprzęt medyczny, pomoce medyczne i inne urządzenia, ale tylko jeśli spełniają one dwa warunki; po pierwsze muszą być wykorzystywane do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, po drugie muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego osób niepełnosprawnych.

Z kolei, jeśli chodzi o produkty lecznicze, to dyrektywa pozwala na stosowanie obniżonej stawki jedynie dla farmaceutyków wykorzystywanych w ochronie zdrowia i zapobieganiu chorobom, czy używanych przy zabiegach medycznych i weterynaryjnych.

„Polska wykracza poza ten zakres stosując obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego powszechnego użytku, np. sprzętu używanego w szpitalach, a także do niektórych nieleczniczych wyrobów farmaceutycznych, takich jak środki dezynfekujące i produkty używane w salonach spa” – czytamy w czwartkowym komunikacie KE.

Komisja pozwała też Polskę przed unijny trybunał w sprawie niezgodnego z prawem UE stosowania obniżonych stawek VAT na towary przeznaczone na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi VAT obniżona stawka tego podatku może być stosowana tylko do wymienionych w dyrektywie towarów i usług. „Dyrektywa nie zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie są one umieszczone w przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie wykazie towarów i usług, które mogą być objęte niższym podatkiem” – czytamy w informacji.

„Polskie zapisy wykraczają poza to, co jest określone w dyrektywie VAT” – napisała Komisja.

W komunikacie zaznaczono, że KE, jako strażniczka traktatów, „wymaga od krajów członkowskich respektowania przepisów o podatku VAT, które same (kraje – PAP), w tym Polska, jednomyślne przyjęły”. Stosowanie obniżonych stawek VAT na te produkty, które nie były określone w unijnej dyrektywie, „może powodować zakłócenia w konkurencji w UE” – czytamy.

Polska zlekceważyła wezwanie Komisji ze stycznia 2013 roku i wciąż stosuje obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny powszechnego użytku oraz niektóre nielecznicze wyroby farmaceutyczne, takie jak środki dezynfekujące i używane w salonach spa” – podkreślono w oświadczeniu. Zdaniem KE, Warszawa zlekceważyła też wezwanie Komisji z lutego 2013 roku, utrzymując obniżoną stawkę VAT na towary przeznaczone na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. „Po niedostosowaniu przez Polskę swojego ustawodawstwa do przepisów UE dotyczących podatku VAT, Komisja postanowiła pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości w tych dwóch sprawach” – wyjaśniono.(PAP)

jhp/ jzi/ mki/ mag/

Data publikacji: 04.10.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również