Nadzieja dla chorych na mukowiscydozę

Kolejny sukces odnotowało Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W marcu br. w Klinice Kardiochirurgii prowadzonej przez prof. Mariana Zembalę przeprowadzono pierwszy w Polsce przeszczep płuc u chorego na mukowiscydozę. Dokonał go u 30-letniego pacjenta dr Jacek Wojarski, który od pięciu lat jest odpowiedzialny za program przeszczepów płuc w Polsce.

W zaawansowanym stadium mukowiscydozy przeszczep jest jedyną metodą ratowania życia chorym. Dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz wsparciu Fundacji „Zdążyć na czas” państwa Anity i Przemysława Sztuczkowskich w styczniu 2006 roku dokonano pierwszego udanego przeszczepu płuc u 19-letniej polskiej pacjentki chorej na mukowiscydozę w Klinice w Wiedniu. W latach 2006-2009 przeprowadzono jeszcze 11 kolejnych zabiegów u polskich chorych. Od 2010 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zrefundował 8 przeszczepów w ośrodkach zagranicznych, a jeden został w całości sfinansowany ze środków statutowych Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą od wielu lata zabiegało o umożliwienie wykonywania przeszczepów płuc w Polsce.
Istnieje duża szansa, że wkrótce dzięki wysiłkom minister zdrowia Ewy Kopacz i minister rozwoju Regionalnego Ewy Bieńkowskiej nastąpi dalszy rozwój polskiego programu przeszczepów płuc dla chorych na mukowiscydozę. Temu celowi służy wstępnie bardzo dobrze oceniony grant Unii Europejskiej, ze środków którego i dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia do roku 2014 powstanie w Zabrzu Narodowe Centrum Transplantacji Płuc, Serca, oraz Płuc i Serca dla dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z mukowiscydozą z terenu całego kraju.

Mukowiscydoza jest nieuleczalną chorobą genetyczną, na którą w Polsce choruje około 1500 osób. Choroba objawia się m.in. zaburzeniem funkcjonowania układu oddechowego i pokarmowego. Nie wynaleziono dotąd skutecznego leku na tę dolegliwość, jednakże dzięki postępowi w opiece nad chorymi oraz przeszczepom płuc w krajach Europy Zachodniej udało się wydłużyć prognozowany czas przeżycia do około 36 lat. Niestety, czas przeżycia polskich chorych na mukowiscydozę jest znacznie niższy – wynosi zaledwie około 22 lata. Jednym z ich głównych problemów, które mają istotny wpływ na skrócenie ich czasu przeżycia, jest brak odpowiednich warunków leczenia w placówkach medycznych oraz ograniczony dostęp do leków i procedur ratujących życie, jakimi są przeszczepy płuc.

Szczegółowe informacje na temat przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą www.oddychaj.pl oraz na profilu Towarzystwa na Facebooku.

Info: www.oddychaj.pl
Oprac. J.K.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również