Nowy raport NFZ o KOS-Zawał. Program zmniejszył ryzyko zgon

Zespół analityków z NFZ podsumował dotychczasową realizację programu specjalistycznej opieki KOS-Zawał. Pacjent, który znalazł się w programie, oprócz leczenia ostrej fazy zawału, otrzymywał również m.in. rehabilitację i opiekę w poradni specjalistycznej. Od października 2017 do grudnia 2022 r. z programu skorzystało 68 tys. pacjentów.Refundacja świadczeń z NFZ wyniosła 1,25 mld zł. Specjaliści nie mają wątpliwości: program KOS-Zawał jest sukcesem.

Program KOS-Zawa zapewnia pacjentom:
• diagnozę
• leczenie ostrej fazy zawału
• wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji
• rehabilitację kardiologiczną
• opiekę specjalistyczną, w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu KOS-Zawał, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę. Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitację kardiologiczną oraz edukację o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od zakończenia pobytu w szpitalu.

— Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w programie, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł — podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na koniec 2022 roku program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Obserwujemy stały wzrost liczby ośrodków, które chcą wejść do programu.

Dane z NFZ jednoznacznie mówią, że opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca.

Śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki zakładane przez KOS-Zawał jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób. Dane NFZ potwierdzają też, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale serca.

– Program KOS-Zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację — Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do programu — przyznaje prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Nowy raport Narodowego Funduszu Zdrowia jest już dostępny w portalu Zdrowe Dane
POBIERZ RAPORT: Funkcjonowanie programu KOS-Zawał

Portal Zdrowe Dane powstał w 2019 roku. Dane, które w są nim gromadzone podzielone na cztery części:
• Raporty: to opracowania cykliczne lub okazjonalne, które dotyczą wybranych chorób lub hospitalizacji i działalności POZ. Podstawą do przygotowania raportów są dane, które gromadzi NFZ
• Zestawienia: publikacje danych, które powstały na zlecenie innych instytucji
• Monitorowanie: publikacje, które pokazują, jak zmiany dotyczące np. finansowania świadczeń wpływają na realizację tych świadczeń
• Porównanie placówek: to dane, które mówią o tym, jak wygląda leczenie konkretnych chorób w konkretnych placówkach medycznych.

Info: NFZ, oprac. rhr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 23.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również