PFRON ma ponad 3 mln na rehabilitację dzieci do lat 7

PFRON dofinansuje działania rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistyczne placówki biorące udział w programie „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu". Mogą one składać wnioski w oddziałach Funduszu do 18 maja br.

Program daje możliwość finansowania działań z zakresu rehabilitacji dzieci do lat siedmiu (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej) oraz wsparcia dla ich rodziców prowadzonych przez ponad 60 ośrodków z całego kraju. Ich lista znajduje się na stronie www.pfron.org.pl.

Jest on kontynuacją pilotażowego programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” realizowanego do 2007 r. Program będzie trwał do końca 2012 roku, tj. do momentu opracowania przez Radę Ministrów odpowiednich rozwiązań systemowych podejmujących problematykę wczesnej pomocy.

Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności:
– prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej),
– organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń dla rodziców i grup środowiskowego wsparcia,
– organizowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
– usługi zlecane wykonawcom zewnętrznym w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i transportu uczestników,
– eksploatację pomieszczeń służących do realizacji zadania.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również