Pierwszy na Opolszczyźnie certyfikat dla przedsiębiorstwa społecznego

Anita Czerwińska (w środku)

27 lutego wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska wręczyła certyfikat przedsiębiorstwa społecznego . Obecnie w kraju działa około stu tego typu podmiotów.

Jak poinformowała Anita, która podczas pobytu w Opolu wręczyła pierwszy w regionie certyfikat przedsiębiorstwa społecznego Fundacji Dom, na terenie województwa działa już sześć, a w całym kraju około stu podmiotów mających ten status.

Zdaniem wiceminister Czerwińskiej, przedsiębiorstwa społeczne, których celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami czy ze środowisk zagrożonych różnego rodzaju wykluczeniami, mają duże możliwości otrzymania wsparcia ze strony państwa. Ustawa przewiduje m.in. dofinansowania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, wsparcie do tworzonych stanowisk pracy, zwolnienia ze składek PFRON, czy finansowanie kosztów wynagrodzenia.

Czerwińska przypomniała, że cała procedura związana z uzyskaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego jest obecnie maksymalnie uproszczona w celu zachęcenia do korzystania z tej formy wsparcia różnego rodzaju podmiotów spełniających wymogi ustawy.

Opolska Fundacja Dom działa od 1991 roku. Jej celem jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, niezależnie od wieku, w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji. (PAP)

Marek Szczepanik, fot. profil Fundacji Dom

Data publikacji: 28.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również