Podstawowa opieka medyczna dla każdego?

Podstawowa opieka medyczna dla każdego?

5 kwietnia do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych ustaw.

Projekt przewiduje finansowanie obowiązkowych szczepień z budżetu państwa, uzasadniając, że nowelizacja jest przywróceniem zasady odpowiedzialności państwa za politykę zdrowotną, a w szczególności za prowadzenie działań profilaktycznych.

Ponadto projekt zakłada szerszy i bezpłatny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej także dla osób, które mają trudności z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Według autorów projektu jest to mniej kosztowne niż weryfikacja prawa do świadczeń, czy ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego.
kat
Data publikacji: 06.04.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również