Mieszkania chronione i pomoc niesamodzielnym w Podlaskim

Mieszkania chronione i pomoc niesamodzielnym w Podlaskim

Białostocki Obszar Funkcjonalny, które tworzy Białystok i dziewięć ościennych gmin będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów z dwóch funduszy jednocześnie: Europejskiego Funduszu Społecznego jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wnioski będą przyjmowane od 4 do 25 maja, rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu.

Gminy i inne prowadzone przez samorządy jednostki zajmujące się usługami opiekuńczymi, instytucje na rzecz integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej czy organizacje pozarządowe, będą mogły dostać środki np. na tworzenie mieszkań chronionych, socjalnych, wspomaganych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale też np. działanie asystentów osób z niepełnosprawnościami czy finansowanie opieki nad osobami, które tego wymagają.

Łącznie na ten cel przewidziano 9,5 mln zł

W województwie podlaskim wyzwania w zakresie pomocy społecznej wciąż są duże. W porównaniu ze średnią krajową więcej gospodarstw domowych żyje poniżej minimum egzystencji. Głównym celem BOF jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy rozwój komunikacji.

kat
Data publikacji: 05.04.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również