Powstaje nowy materiał do kontrolowanego uwalniania leków

Powstaje nowy materiał do kontrolowanego uwalniania leków

Podawanie kilku leków jednocześnie i ich kontrolowane uwalnianie ma umożliwić materiał o nowej strukturze chemicznej, przygotowywany przez dr inż. Agnieszkę Piegat. Dzięki innowacyjnemu materiałowi organizm pacjenta będzie lepiej wchłaniał podawane mu leki.

Na wytworzenie nowych materiałów do kontrolowanego uwalniania leków dr inż. Agnieszka Piegat z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uzyskała blisko 1,2 mln zł dofinansowania w programie Lider – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
– To będą materiały polimerowe o zupełnie nowej strukturze chemicznej, które będą mogły wiązać się z lekami. Za dużo szczegółów nie mogę zdradzać ze względu na planowane opatentowanie. Aczkolwiek na pewno będą to nowe układy – dotychczas nieznane – stąd innowacyjność tego projektu – wyjaśnia PAP badaczka.

W zwykłych warunkach szpitalnych – jak tłumaczy – wygląda to tak, że pacjent przez co najmniej dwa tygodnie przyjmuje co najmniej dwa antybiotyki. – Kontrolowane systemy uwalniania leków są obecne w produktach takich jak insulina nowej generacji i implantach hormonalnych. Jeśli chodzi o choroby nowotworowe, to są już dostępne mieszaniny leków w zastrzykach, ale to dalej są to mieszaniny leków. Nie są to formy zaawansowane w strukturze – mówi PAP dr Piegat.

Główną zaletą przygotowanych w projekcie materiałów będzie to, że będą nadawały się do terapii wielolekowej, w której podawane są minimum dwa-trzy leki. – Będziemy mogli w nich „zamykać” kilka leków na raz, co znacznie poprawi komfort pacjentów przy terapiach, w których wymagane jest stosowanie więcej niż jednego leku jednocześnie – mówi dr Piegat. – Roboczo założyłam, że leki będą podawanie doustnie w formie zawiesiny. Aplikowane w ten sposób – bardzo niewielkich rozmiarów cząstki – będą nie tylko lepiej przyjmowane, łatwiejsze w aplikacji, ale też lepiej wchłaniane przez organizm chorego – wyjaśnia autorka badań.
Zgodnie z założeniami projektu, leki uwalniane będą bowiem pod wpływem określonych bodźców – wysyłanych przez sam organizm – takich jak zmiana np. pH w żołądku. To spowoduje, że zadziałają miejscowo. – W trakcie pracy nad projektem będziemy symulować warunki, które panują np. w żołądku i w ten sposób zbadamy, przydatność i skuteczność nowych układów – mówi dr Piegat.

Na potrzeby projektu naukowcy jako modelową przyjęli terapię zwalczania bakterii wywołujących wrzody żołądka, bo w niej stosuje się co najmniej dwa antybiotyki i dodatkowe leki z grupy inhibitorów pompy protonowej. – Można myśleć o wykorzystywaniu tych materiałów w terapiach nowotworowych, gdzie bardzo często jest stosowana kombinacja kilku leków – zaznacza w rozmowie z PAP badaczka.
Prace prowadzi interdyscyplinarny zespół, w którym znajdą się: chemicy, biolog – przeprowadzający badania na zwierzętach i komórkach znajdujących się w żołądku, mikrobiolog – pracujący z samymi bakteriami, wywołującymi wrzody żołądka. Pierwsze efekty projektu mogą pojawić się za około pół roku. – Wtedy będzie można mówić, że jesteśmy na dobrej drodze do otrzymania nowych materiałów. Później badania aplikacyjne – miejmy nadzieję – potwierdzą słuszność naszych idei – planuje dr Piegat.

Ewelina Krajczyńska

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Data publikacji: 20.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również