W Krakowie powstaje coraz więcej mieszkań chronionych

W ramach prowadzonej deinstytucjonalizacji w Krakowie systematycznie rozwijana jest sieć mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Aktualnie na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 36 mieszkań chronionych dysponujących 199 miejscami.

W lokalu przy ul. Ludwisarzy znajduje się jedno z trzech mieszkań wspomaganych, prowadzonych w ramach projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W mieszkaniu aktualnie przebywa sześć osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym: pięcioro mężczyzn i jedna kobieta. Osoby mają orzeczoną niepełnosprawność ruchową, intelektualną, czworo z nich pozostaje w stałym leczeniu psychiatrycznym, a jedna osoba jest niedowidząca.

Z mieszkańcami prowadzone są treningi czynności dnia codziennego, np.: trening higieny, trening utrzymania czystości w najbliższym otoczeniu, trening kulinarny, trening finansowy, trening spędzania czasu wolnego oraz organizowane są wspólne wyjścia do instytucji kultury.

Potrzebujący współpracują na co dzień z trenerami, pracownikiem socjalnym, psychologiem i koordynatorem.

Info: krakow.pl, fot. mops.krakow.pl

Data publikacji: 09.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również