W Małopolsce powstaną dwa nowe ŚDS

W Małopolsce jeszcze w tym roku powstaną dwa nowe środowiskowe domy samopomocy w Mszanie Górnej i w Cerekwi. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 2,3 mln zł – poinformował 13 maja wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Będą to placówki dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu – podkreślił wojewoda. – Mam nadzieję, że lada moment będziemy mogli przekazać symboliczne czeki, a potem uczestniczyć w otwarciu tych domów – mówił Łukasz Kmita. Podkreślił, że systematycznie rośnie liczba miejsc w takich placówkach i jest ich w Małopolsce ponad 3 tys.

ŚDS w Cerekwi (powiat bocheński) dla 40 osób powstanie w budynku, w którym wcześniej funkcjonował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Ma zostać otwarty w grudniu, a prowadzić będzie go wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa. Na tę inwestycję dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi ponad 1,9 mln zł.

ŚDS w Mszanie Górnej (gm. Mszana Dolna) powstanie w wyniku przebudowy dawnego ośrodka zdrowia – w części obiektu nadal będzie działał POZ, pozostała będzie oddana do dyspozycji uczestników już od września. Gmina na tę inwestycję miała wcześniej środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na ostatnie zaplanowane jeszcze w tym roku prace w obiekcie przekazanych zostanie 440 tys. zł.

Z kolei w ramach rządowego programu “Senior+” dziesięć małopolskich samorządów otrzyma łącznie 4,6 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł na utworzenie 269 nowych miejsc dla seniorów, a ponad 2,8 mln zł na dofinansowanie bieżącego utrzymania już działających placówek wsparcia.

W Małopolsce działa obecnie 86 środowiskowych domów samopomocy i klubów seniorów, na początku 2022 roku ma ich być 97. – To nie są tylko miejsca dla seniorów, ale miejsca ważne dla społeczności lokalnej, integrujące pokolenia i wyjątkowo dobrze odbierane, jako te, w których społeczność ta sama się organizuje – mówił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Urszula Rusecka podkreśliła, że polityka senioralna jest ważną częścią polityki prorodzinnej rządu. – W tym roku na politykę senioralną rząd przeznacza ok. 36 mld zł – przypomniała posłanka, podkreślając, że są to pieniądze m.in. na waloryzację świadczeń, “trzynastą” i “czternastą” emeryturę oraz na aktywizację osób starszych. Urszula Rusecka powiedziała, że zgodnie z planami w latach 2021-25 na program “Senior+” przeznaczonych będzie 300 mln zł, a na program “Aktywny senior” w tym samym okresie – 200 mln zł. – To 500 mln na wsparcie aktywności seniorów – mówiła.

Wojewoda małopolski zdecydował, że od poniedziałku 17 maja możliwe będzie przywrócenie zajęć w środowiskowych domach samopomocy, które wcześniej z powodu pandemii były prowadzone zdalnie. Jak sprecyzował dyrektor Kowalczyk zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie, jeśli zgodzą się na to kierujący placówką i sami uczestnicy lub ich opiekunowie, przy założeniu, że będzie w nich uczestniczyć połowa uprawnionych, przy czym nie będą wliczane w to osoby zaszczepione przeciw COVID-19. (PAP)

Małgorzata Wosion-Czoba, fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Data publikacji: 14.05.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również