Wolne miejsca w Krakowie do udziału w projektach opieki wytchnieniowej – zapraszamy!

Gmina Miejska Kraków wraz z Fundacją Pełna Życia realizują dwa projekty opieki wytchnieniowej skierowane do rodzin i opiekunów faktycznych mieszkających w Krakowie i opiekujących się długoterminowo osobą niesamodzielną.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych funkcjonuje w ramach projektu „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo – informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.” Projekt jest prowadzony przez Fundację Pełną Życia jako zadanie zlecone w ramach zadań publicznych Miasta Krakowa.

Siedziba projektu os. Szkolne 14, 31-976 Kraków
E-mail: kontakt@wsparciekrakow.pl
Telefon:  512 361 939, 512 361 898, 510 742 669

Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów
Projekt realizowany przez Fundację Pełną Życia w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Siedziba projektu ul. Skawińska 11/12, Kraków 31-066
E-mail: kontakt@wspornik.org
Telefon:  882 100 615, 882 022 536, 882 055 848, 882 043 572

Opiekun faktyczny zgłaszając się do jednego z projektów otrzyma indywidualne, kompleksowe, a przede wszystkim specjalistyczne wsparcie z zakresu informacji i doradztwa. Porad i wsparcia udzielają specjaliści: psycholog, lekarz pielęgniarka fizjoterapeuta, pracownik socjalny. Przewidziano szkolenia dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu zamieszkania i uczestnictwo w grupach wsparcia. Najważniejszym wsparciem, na jaki mogą liczyć rodziny osób niesamodzielnych, jest bezpłatna usługa krótkoterminowej opieki odciążeniowej w miejscu zamieszkania.

Projekty są odpowiedzią na potrzeby opiekunów  osób niesamodzielnych.  Zakres i forma pomocy dostosowane są do indywidualnych potrzeb zgłaszających się rodzin, dają im poczucie bezpieczeństwa, kiedy na tydzień lub dwa zostawią bliską osobę pod opieką specjalistów zespołu odciążeniowego. Po zakończeniu wsparcia wytchnieniowego rodzina otrzymuje też propozycje rozwiązania głównych problemów opiekuńczych i plan na dalszą opiekę nad osobą niesamodzielną.

Projekty w realny sposób dają możliwość bezpiecznego pozostawienia osoby niesamodzielnej pod opieką zawodowego opiekuna oraz specjalistycznego zespołu odciążeniowego. Pozwalają opiekunowi osoby niesamodzielnej na wytchnienie w pełnieniu obowiązków, a oprócz tego pomagają mu zdobyć brakujące umiejętności w opiece nad osobą zależną lub np. dobrać sprzęt rehabilitacyjny. Dodatkowo w siedzibach obu projektów można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z możliwością otrzymania długofalowej pomocy. Projekty skierowane są do mieszkańców Krakowa, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny i nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

Informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na udział w ww. projektach opieki wytchnienowej.

Więcej informacji o ww. projektach znajduje się na stronie:
Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych
Projektu Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów
Fundacji Pełna Życia

Info: krakow.pl

Data publikacji: 16.02.2023

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również