Wspólny z gminą zakup busa to nie najlepszy pomysł

- Czy organizacja pozarządowa może partycypować w kosztach zakupu gminnego busa, którym osoby niepełnosprawne będą dowożone na zajęcia? - pyta przedstawiciel jednego ze stowarzyszeń. - Nie jest to najlepszy pomysł - odpowiada nasz ekspert.

Gmina planuje zakup busa, który ma służyć osobom niepełnosprawnym – będą mogły nim dojeżdżać na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy. Z busa będzie korzystał również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – do realizacji pracy socjalnej.

Pieniądze potrzebne do kupna pojazdu mają pochodzić zasadniczo z dwóch źródeł: połowę przekaże Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, drugą połowę ma finansować gmina. Jednak władze gminy zaproponowały jednemu z lokalnych stowarzyszeń, aby partycypowało w kosztach zakupu busa. Planowany wkład organizacji to 5 tys. zł. Organizacja ta od kilku lat zajmuje się wspieraniem rozwoju osobowego i fizycznego osób niepełnosprawnych. Współpracuje przy tym z gminą, która pomaga w organizacji dowozu osób niepełnosprawnych na proponowane przez stowarzyszenie zajęcia.

– Czy stowarzyszenie może dołożyć się do kupna samochodu, w sytuacji, kiedy jego właścicielem będzie gmina? Czy mogą to być środki pochodzące z 1% podatku? Jakie dokumenty powinny być utworzone? – pytają przedstawiciele organizacji i dodają: – Zakup busa pozwoli na rozszerzenie naszej oferty.

Zdaniem Pawła Szczyrskiego, kierownika Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin zakup samochodu przez trzy różne podmioty w sposób zdecydowany skomplikuje sytuację prawną pojazdu.

Pomijając pozytywny aspekt montażu finansowego, jaki ma miejsce w tej sytuacji, taki zakup to nie jest najlepszy pomysł – komentuje Szczyrski. – Najlepiej byłoby, gdyby np. gmina ogłosiła konkurs na przewóz osób niepełnosprawnych, użyczając samochód organizacji, która wygra to postępowanie, a stowarzyszenie przekazałoby 5 tys. zł na paliwo i serwisowanie oraz ubezpieczenie pojazdu. Takie rozwiązania funkcjonują w niektórych miastach Polski. Generalnie uważam, że angażowanie się finansowe organizacji w zakup samochodu jest niewłaściwe, szczególnie jeśli są to środki pochodzące z 1%.

Oprac. dobr
Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również