Zaplanowano nowe kierunki dofinansowania działań z PFRON

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” od przyszłego roku środowiskowe domy samopomocy i zakłady aktywności zawodowej będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów służących przeciwdziałaniu degradacji infrastruktury ŚDS i ZAZ.

Fundusz przedstawi wkrótce do konsultacji szczegółowe zasady udzielania dofinansowania.

Termin naboru wniosków oraz maksymalna kwota dofinansowania zostaną ogłoszone w połowie listopada 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią programu, zachęcamy do udziału w konsultacjach oraz do uczestnictwa w kolejnej edycji programu.

Dofinansowanie likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania OzN

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” od przyszłego roku podmioty prowadzące centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów służących likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Fundusz przedstawi wkrótce do konsultacji szczegółowe zasady udzielania dofinansowania.

Termin naboru wniosków oraz maksymalna kwota dofinansowania zostaną ogłoszone w połowie listopada 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią programu, zachęcamy do udziału w konsultacjach oraz do uczestnictwa w kolejnej edycji programu.

Program

Info: PFRON, fot. archiwum Caritas Katowice, archiwum NS

Data publikacji: 06.03.2024 r,

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również