Znikam, gubię się, tracę, uciekam

Zapytaj, czy możesz pomóc. We Wrocławiu trwa kampania społeczna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością psychiczną.

O co chodzi
Kampania społeczna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami – w naszym przypadku niepełnosprawnością psychiczną, ma za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców i mieszkanek Wrocławia na temat funkcjonowania, miejsc uzyskania pomocy oraz savoir-vivre’u wobec osób będących w kryzysie psychicznym w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i grup senioralnych.

Kampania obejmuje: plakaty, filmy, wywiady, wystawę, prelekcje i warsztaty, których spójny przekaz zwiększa wiedzę związaną z potrzebami osób w kryzysie psychicznym oraz kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb tych osób (zarówno dzieci jaki i dorosłych). Poprzez wizualizację życiowych sytuacji chcemy edukować i budować obywatelskie społeczeństwo bez barier.

Kto za tym stoi?
Obecna kampania jest kontynuacją zeszłorocznej dedykowanej osobom ze szczególnymi potrzebami (poniżej, w dalszej części strony znajdują się ubiegłoroczne materiały) oraz efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności. Grupa branżowa powstała w listopadzie 2018 roku, tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz grono ekspertów i ekspertek z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

Szczegóły na stronie organizatora: https://wro-ngo.pl/znikam-gubie-sie-trace-uciekam-zapytaj-czy-mozesz-pomoc/

Placówki, które zapewniają wsparcie osobom w kryzysie psychicznym. Pobierz informator ze strony www.wroclaw.pl „Miejsca pomocy medycznej i wsparcia środowiskowego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin/opiekunów.”

W imieniu grupy branżowej, operatorami projektu są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Federacja Kibiców Niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS Wrocław  i zlecone przez Gminę Wrocław.

Info: MOPS Wrocław

Data publikacji: 20.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również